Monika Kusior
Cennik:
Terapia indywidualna: 140 zł
Przyjmuje:
Wtorek, czwartek

Jestem psycholożką i trenerką. Tytuł magistra psychologii zdobyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, czy prowadząc liczne szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne dotyczące radzenia sobie ze stresem, komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, umiejętności wychowawczych, uzależnień i wielu innych oraz udzielając wsparcia klientom w formie psychoedukacji i porad psychologicznych online.

Oferuję pomoc w szeroko rozumianym kryzysie (życiowym, zawodowym, emocjonalnym), pomagając osobom doświadczającym trudności życiowych związanych m.in. z niskim poczuciem własnej wartości, bliskimi związkami, kryzysami, stratami, problemami ze zdrowiem, pracą, zaburzeniami nastroju, wykluczeniem, problemami wychowawczymi. Pomagam również osobom pragnącym rozwinąć swoje umiejętności w zakresie asertywności, komunikacji. Udzielam konsultacji psychologicznych, prowadzę również psychoedukację indywidualną i grupową.

Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w kursach i szkoleniach doskonalących.