Konsultacje neuropsychologiczne

Konsultacja neuropsychologiczna skierowana jest do osób, które spostrzegają u siebie obniżoną sprawność poznawczą (osłabioną pamięć, koncentrację, procesy myślenia, dysfunkcje wzrokowo-przestrzenne, dysfunkcje wykonawcze, zaburzenia regulacji emocji – gotowość do agresji lub apatia).

Podczas konsultacji zbierany jest dokładny wywiad i analizowana jest dokumentacja medyczna pacjenta (wyniki badań specjalistycznych, w szczególności badań neuroobrazowych, karty informacyjne z ostatnich hospitalizacji). Informacje pochodzące z wywiadu i dokumentacji medycznej pozwalają neuropsychologowi postawić wstępne hipotezy i zaplanować odpowiedni dla pacjenta kierunek badania neuropsychologicznego .

Następnie neuropsycholog przeprowadza badanie, używając do tego odpowiednich narzędzi badawczych (zazwyczaj są to testy psychometryczne oraz próby kliniczne, które pacjent ma wykonać). Ilość spotkań niezbędnych do przeprowadzenia badania neuropsychologicznego zależy od zakresu zgłaszanych przez pacjenta trudności poznawczych oraz tempa pracy pacjenta podczas badania - zazwyczaj obejmuje od 2 do 3 spotkań z neuropsychologiem.

Starannie przeprowadzone badanie neuropsychologiczne pozwala wskazać mocne oraz słabe strony w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta, a tym samym zaplanować odpowiednie metody ćwiczeń usprawniających osłabione funkcje. Terapia neuropsychologiczna prowadzona z zaangażowaniem i współpracą pacjenta pozwala usprawnić funkcjonowanie osłabionych funkcji poznawczych – szczególnie dobre efekty uzyskuje się w wyniku terapii zaburzeń uwagi.

Na konsultację proszę zabierać ze sobą: 

  • dokumentację medyczną z ostatniego leczenia szpitalnego
  • wyniki badań specjalistycznych (TK głowy, MR mózgowia, EEG głowy)

Konsultacje neuropsychologiczne w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzone są przez Artura Pobłockiego oraz Annę Sałęgę-Wróbel.