Konsultacje neuropsychologiczne

Konsultacja neuropsychologiczna skierowana jest do osób, które spostrzegają u siebie obniżoną sprawność poznawczą (osłabioną pamięć, koncentrację, procesy myślenia, dysfunkcje wzrokowo-przestrzenne, dysfunkcje wykonawcze, zaburzenia regulacji emocji – gotowość do agresji lub apatia).

Podczas konsultacji zbierany jest dokładny wywiad i analizowana jest dokumentacja medyczna pacjenta (wyniki badań specjalistycznych, w szczególności badań neuroobrazowych, karty informacyjne z ostatnich hospitalizacji). Informacje pochodzące z wywiadu i dokumentacji medycznej pozwalają neuropsychologowi postawić wstępne hipotezy i zaplanować odpowiedni dla pacjenta kierunek badania neuropsychologicznego .

Następnie neuropsycholog przeprowadza badanie, używając do tego odpowiednich narzędzi badawczych (zazwyczaj są to testy psychometryczne oraz próby kliniczne, które pacjent ma wykonać). Ilość spotkań niezbędnych do przeprowadzenia badania neuropsychologicznego zależy od zakresu zgłaszanych przez pacjenta trudności poznawczych oraz tempa pracy pacjenta podczas badania - zazwyczaj obejmuje od 2 do 3 spotkań z neuropsychologiem.

Starannie przeprowadzone badanie neuropsychologiczne pozwala wskazać mocne oraz słabe strony w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta, a tym samym zaplanować odpowiednie metody ćwiczeń usprawniających osłabione funkcje. Terapia neuropsychologiczna prowadzona z zaangażowaniem i współpracą pacjenta pozwala usprawnić funkcjonowanie osłabionych funkcji poznawczych – szczególnie dobre efekty uzyskuje się w wyniku terapii zaburzeń uwagi.

Na konsultację proszę zabierać ze sobą: 

  • dokumentację medyczną z ostatniego leczenia szpitalnego
  • wyniki badań specjalistycznych (TK głowy, MR mózgowia, EEG głowy)

Cennik:

  • Diagnostyka neuropsychologiczna (ok. 120 min): 400 zł (cena obejmuje badanie neuropsychologiczne oraz przygotowanie specjalistycznej opinii, która zostanie wydana maksymalnie w ciągu tygodnia od dnia badania)
  • Konsultacja neuropsychologiczna bez badania (50 min): 150 zł (cena obejmuje poradnictwo neuropsychologiczne (omówienie trudności, wskazówki dotyczące funkcjonowania pacjenta, wskazówki dotyczące rehabilitacji funkcji poznawczych) dla osób z dysfunkcjami poznawczymi i/lub ich rodzin)
  • Diagnostyka neuropsychologiczna z wizytą domową (ok. 120 min): 450 zł (cena obejmuje poradnictwo neuropsychologiczne (cena obejmuje badanie neuropsychologiczne oraz wydanie krótkiego zaświadczenia z wynikami badania / wizyty domowe realizowane są na terenie Wrocławia i ustalane bezpośrednio ze specjalistą)

Konsultacje neuropsychologiczne w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzone są przez Artura Pobłockiego - specjalistę psychologa klinicznego, certyfikowanego psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego (certyfikat PTTPiB nr 688), neuropsychologa, seksuologa