Idalia Mazurec

Idalia Mazurec

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach terapia indywidualna i grupowa dorosłych, nerwice, zaburzenia lękowe, depresja, PTSD, żałoba, straty prokreacyjne terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, wtorek środa,
czwartek

Agnieszka Nomejko

Agnieszka Nomejko

dr n. społ. psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, terapia par, poradnictwo i terapia seksuologiczna, trudności w relacjach, depresja, lęki, stres, samoocena, problemy osób z grupy LGBTQ(SOGI). terapia indywidualna: 180zł, terapia par: 250zł/50min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa, czwartek

Anna Gabryś-Branas

Anna Gabryś-Branas

psycholog, certyfikikowany psychoterapeuta terapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci, kryzysy życiowe, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia rozwojowe, zachowania opozycyjno-buntownicze terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,

również poprzez Skype

Julia Jarosiewicz

Julia Jarosiewicz

psycholog, psychoterapeuta zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, depresja, niska samoocena, uzależnienia terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,
piątek


Kinga Truś

Kinga Truś

psycholog, psychoterapeuta terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min, terapia par: 250zł/90minpsycholog, psychoterapeuta terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe terapia indywidualna: 150zł, terapia par: 250zł/90min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek, piątek,


Joanna Bartczak-Kotulska

Joanna Bartczak-Kotulska

konsultacje i terapia indywidualna dla osób dorosłych i młodzieży, trudności emocjonalne, lęki, nerwica, napięcie i stres, kryzys, spadek motywacji, niska samoocena, poczucie wartości, nieśmiałość, trudności z kontrolą złości, depresja, bezsenność, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach, trudności związane z nowymi doświadczeniami, wsparcie dla osób z kręgu LGBTQ. Terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek


Małgorzata Włodarczyk

Małgorzata Włodarczyk

dr n. społ. psycholog pracująca w nurcie psychoanalityczno-psychodynamicznym z osobami, cierpiącymi na zaburzenia osobowości (borderline, narcystyczne), nastroju, DDA, lękowymi, borykającymi się z problemami w relacjach, z kobietami w okresie menopauzy. terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

środa

Anna Kohut

Anna Kohut

psycholog, psychoterapeuta. trudności w relacjach społecznych, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, bezsenność, niskie poczucie własnej wartości, terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek, piątek

Zofia Szynal

Zofia Szynal

psycholog Konsultacje psychologiczne, konsultacje seksuologiczne, psychoterapia i diagnostyka. Depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, lęki i fobie. Trudności w relacjach lub po rozstaniu z partnerem. Problemy z podejmowanie decyzji, radzeniem sobie ze stresem czy wystąpieniami publicznymi. terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek

Marta Chlebowicz

Marta Stola (Chlebowicz)

psycholog, psychoterapeuta
terapia dla osób doświadczających depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, trudności w relacjach społecznych, stresu, zaburzeń osobowości, PTSD, jak również rożnego rodzaju kryzysów życiowych terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Chwilowo brak przyjęć

Paulina Klimczak

Paulina Klimczak

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, terapia indywidualna osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencja kryzysowa. Terapia indywidualna: 120 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Środa, piątek

Paulina Ryng

Paulina Ryng

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, konsultacje psychologiczne, diagnostyka. Psychoterapia indywidualna, pomoc psychologiczna dla osób doświadczających stanów lękowych (napady paniki, fobia społeczna, fobia specyficzna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe uogólnione). Terapia indywidualna: 120 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, wtorek

Elżbieta Mika

Elżbieta Tkaczyszyn-Mika

Psycholog, konsultacje psychologiczne, diagnostyka, terapia indywidualna osób dorosłych. Zaburzenia lękowe pierwotne i inne zaburzenia powodujące lęk, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, wsparcie pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Terapia indywidualna: 120 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek

Małgorzata Tusińska

Małgorzata Tusińska

Psycholożka, interwentka kryzysowa, konsultacje psychologiczne, wsparcie pacjentów doświadczających przemocy i dyskryminacji, pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie. Terapia indywidualna: 100 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

środa

Aleksandra Lebiedzińska

Aleksandra Lebiedzińska

Edukacja seksualna, konsultacje psychologiczno-seksuologiczne indywidualne i dla par, zaburzenia lękowe i nastroju, problemy w relacjach, stres, spektrum autyzmu. Terapia indywidualna: 100 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

piątek

Marlena Poznańska

Marlena Poznańska

konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi (uogólnione, z napadami paniki, fobia, PTSD), depresją, zaburzeniami odżywiania oraz będących w kryzysie życiowym (np. żałoba). Pracuję także z seniorami dziećmi i młodzieżą. Terapia indywidualna: 120 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

piątek

Anna Sałęga-Wróbel

Anna Sałęga-Wróbel

Psychoterapia indywidualna, rodzin i par, konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, diagnoza psychologiczna (w tym neuropsychologiczna). Terapia indywidualna: 150 zł. terapia pary/rodziny: 200 zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek i piątek

Artur Pobłocki

Artur Pobłocki

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPiB nr 688), neuropsycholog, seksuolog. Terapia indywidualna: 150 zł. terapia pary/rodziny: 200 zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek, wtorek

Wybierz specjalistę: