Idalia Mazurec

Idalia Mazurec

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach terapia indywidualna i grupowa dorosłych, nerwice, zaburzenia lękowe, depresja, PTSD, żałoba, straty prokreacyjne.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, wtorek środa,
czwartek

Agnieszka Nomejko

Agnieszka Nomejko

dr n. społ. psycholog, seksuolog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta, terapia par, poradnictwo i terapia seksuologiczna, trudności w relacjach, depresja, lęki, stres, samoocena, problemy osób z grupy LGBTQ(SOGI).

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek, środa, czwartek

Anna Gabryś-Branas

Anna Gabryś-Branas

psycholog, certyfikikowany psychoterapeuta, terapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci, kryzysy życiowe, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia rozwojowe, zachowania opozycyjno-buntownicze .

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,

również poprzez Skype

Julia Jarosiewicz

Julia Jarosiewicz

psycholog, psychoterapeuta zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, depresja, niska samoocena, uzależnienia.ł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,
czwartek


Kinga Truś

Kinga Truś

psycholog, psychoterapeuta terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek, piątek,


Joanna Bartczak-Kotulska

Joanna Bartczak-Kotulska

konsultacje i terapia indywidualna dla osób dorosłych i młodzieży, trudności emocjonalne, lęki, nerwica, napięcie i stres, kryzys, spadek motywacji, niska samoocena, poczucie wartości, nieśmiałość, trudności z kontrolą złości, depresja, bezsenność, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach, trudności związane z nowymi doświadczeniami, wsparcie dla osób z kręgu LGBTQ.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek


Małgorzata Włodarczyk

Małgorzata Włodarczyk

dr n. społ. psycholog pracująca w nurcie psychoanalityczno-psychodynamicznym z osobami, cierpiącymi na zaburzenia osobowości (borderline, narcystyczne), nastroju, DDA, lękowymi, borykającymi się z problemami w relacjach, z kobietami w okresie menopauzy. 

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

środa

Anna Misztela

Anna Misztela

dr n. społ. psycholog, psychoterapeuta. Terapia osób dorosłych, dzieci i młodzieży doświadczających trudności emocjonalnych (depresja, lęk), zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, ADHD, tików, zaburzeń zachowania, i opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń związanych z traumą i stresem oraz zaburzeń osobowości.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Wtorek

Anna Kohut

Anna Kohut

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta. trudności w relacjach społecznych, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, bezsenność, niskie poczucie własnej wartości,

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek

Marta Chlebowicz

Marta Stola (Chlebowicz)

psycholog, psychoterapeuta
terapia dla osób doświadczających depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, trudności w relacjach społecznych, stresu, zaburzeń osobowości, PTSD, jak również rożnego rodzaju kryzysów życiowych 

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Chwilowo brak przyjęć

Magdalena Kowalczuk

Magdalena Kowalczuk

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog w trakcie certyfikacji, konsultacje i terapia indywidualna dorosłych, terapia par; trudna sytuacja życiowa, niska samoocena, problemy w relacjach, lęki, wsparcie osób z kręgu LGBT+

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek, środa

Paulina Klimczak

Paulina Klimczak

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, terapia indywidualna osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencja kryzysowa. 

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek, piątek

Paulina Ryng

Paulina Ryng

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, konsultacje psychologiczne, diagnostyka. Psychoterapia indywidualna, pomoc psychologiczna dla osób doświadczających stanów lękowych (napady paniki, fobia społeczna, fobia specyficzna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe uogólnione). 

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Wtorek

Elżbieta Mika

Elżbieta Tkaczyszyn-Mika

Psycholog, konsultacje psychologiczne, diagnostyka, terapia indywidualna osób dorosłych. Zaburzenia lękowe pierwotne i inne zaburzenia powodujące lęk, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, wsparcie pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

chwilowo brak przyjęć

Aleksandra Lebiedzińska

Aleksandra Lebiedzińska

Edukacja seksualna, konsultacje psychologiczno-seksuologiczne indywidualne i dla par, zaburzenia lękowe i nastroju, problemy w relacjach, stres, spektrum autyzmu. 

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek

Marlena Poznańska

Marlena Poznańska

konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi (uogólnione, z napadami paniki, fobia, PTSD), depresją, zaburzeniami odżywiania oraz będących w kryzysie życiowym (np. żałoba). Pracuję także z seniorami, dziećmi i młodzieżą. 

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek, piątek

Anna Sałęga-Wróbel

Anna Sałęga-Wróbel

Psychoterapia indywidualna, rodzin i par, konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, diagnoza psychologiczna (w tym neuropsychologiczna). 

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek, czwartek

Artur Pobłocki

Artur Pobłocki

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPiB nr 688), neuropsycholog, seksuolog.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Piątek

Agnieszka Waniczek

Agnieszka Waniczek

konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna osób dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju, lękowymi, odżywiania. Pomoc osobom w kryzysach życiowych, trudnościami adaptacyjnymi, w relacjach, niską samooceną, spadkiem motywacji.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek, piątek

Flora Woźnica

Flora Woźnica

Pomoc psychologiczna, profilaktyka i psychoterapia - zwłaszcza zaburzenia lękowe i afektywne (m.in. zaburzenie lękowe uogólnione, z napadami paniki, fobie, depresja). Chętnie wspieram też osoby z grup mniejszościowych, doświadczające stresu, dyskryminacji oraz obniżonego nastroju

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Wtorek, środa

Monika Kusior

Monika Kusior

Konsultacje psychologiczne, diagnostyka, pomoc psychologiczna, psychoedukacja indywidualna i grupowa, szkolenia, komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, kryzysy życiowe, samoocena.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Wtorek

Monika Maćkowiak

Monika Maćkowiak

Psychoterapia dorosłych – trudności emocjonalne, zaburzenia lękowe, problemy w kontaktach społecznych, wsparcie osób z ASD

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek

Karolina Woch

Karolina Woch

Konsultacje osób dorosłych i starszej młodzieży, interwencje kryzysowe, edukacja seksualna, zaburzenia lękowe i nastroju, wsparcie osób z grupy LGBT+

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek, czwartek

Łukasz Gargula

Łukasz Gargula

Konsultacje osób dorosłych i starszej młodzieży, interwencje kryzysowe, edukacja seksualna, zaburzenia lękowe i nastroju, wsparcie osób z grupy LGBT+

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Środa, czwartek

Paulina Cukrowska

Paulina Cukrowska

Konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających stresu, lęku, niskiego poczucia własnej wartości, depresji, zaburzeń nastroju, trudności dnia codziennego, w relacjach, okołoporodowych, a także różnego rodzaju kryzysów (emocjonalnych, związkowych, chorobowych, zawodowych, itp.) i/lub przemocy, wsparcie osób z grupy LGBT+

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek, czwartek

Paulina Cukrowska

Natalia Wutcen

konsultacje dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, interwencja kryzysowa, kryzysy rozwojowe, poradnictwo psychologiczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Czwartek, piątek

Marta Gebauer

Marta Gebauer

Konsultacje osób dorosłych i starszej młodzieży, terapia zaburzeń lękowych

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek, środa

Amanda Tomaszewska

Amanda Tomaszewska

Konsultacje psychologiczne osób dorosłych i starszej młodzieży, zaburzenia lękowe i nastroju, trudności życia codziennego (m.in. rozstanie, żałoba, stres), wsparcie osób z kręgu LGBTQ+.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek, wtorek

Natalia Żygadlo

Natalia Żygadło

Konsultacje osób dorosłych, konsultacje psychologiczne dla par, konsultacje dla rodziców, edukacja seksualna, trudności w relacjach, zaburzenia nastroju i lękowe, niska samoocena, stres, wsparcie osób ze społeczności LGBTQ+

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Wtorek, czwartek

Wybierz specjalistę: