Kategoria:

Joanna Bartczak-Kotulska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta EFT.

konsultacje i terapia indywidualna dla osób dorosłych i młodzieży, trudności emocjonalne, lęki, nerwica, napięcie i stres, kryzys, spadek motywacji, niska samoocena, poczucie wartości, nieśmiałość, trudności z kontrolą złości, depresja, bezsenność, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach, trudności związane z nowymi doświadczeniami, wsparcie dla osób z kręgu LGBTQ.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek

Marta Stola (Chlebowicz) - psycholog, psychoterapeuta

terapia dla osób doświadczających depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, trudności w relacjach społecznych, stresu, zaburzeń osobowości, PTSD, jak również rożnego rodzaju kryzysów życiowych

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 120 zł

Dni przyjęć:

 • Chwilowo brak przyjęć

Artur Drozdowski - specjalista psychiatra

pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, psychoedukacja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja: 150 zł
 • Każda kolejna konsultacja: 100 zł

Dni przyjęć:

 • Piątek

Anna Gabryś-Branas - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

terapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci, kryzysy życiowe, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia rozwojowe, zachowania opozycyjno-buntownicze

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, Środa
 • Skype

Julia Jarosiewicz - psycholog, terapeuta uzależnień, terapeuta poznawczo-behawioralny

Zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, terapia schematu, depresja, niska samoocena, uzależnienia.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, środa i piątek

Aleksandra Lebiedzińska - psycholog, seksuolog w trakcie specjalizacji

Edukacja seksualna, konsultacje psychologiczno-seksuologiczne indywidualne i dla par, zaburzenia lękowe i nastroju, problemy w relacjach, stres, spektrum autyzmu.

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja indywidualna: 100 zł

Dni przyjęć:

 • Piątek

Dorota Lipnicka-Kaniowska - specjalista psychiatra

Pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, terapia poznawczo-behawioralna, psychoedukacja rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek

Paulina Klimczak - psycholog

Terapia indywidualna osób dorosłych, interwencja kryzysowa, diagnoza psychologiczna.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 120 zł

Dni przyjęć:

 • Środa, piątek

Anna Kohut - psycholog, psychoterapueta

Terapia krótkoterminowa osób dorosłych i młodzieży - trudności w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych), zaburzenia lękowe (PTSD, lęk uogólniony, fobia społeczna), zaburzenia nastroju (w tym depresją), zaburzenia osobowości, bezsenność, niskie poczucie własnej wartości

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek, piątek

Idalia Mazurec - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach

Terapia indywidualna i grupowa dorosłych, nerwice, zaburzenia lękowe, depresja, PTSD, OCD, żałoba, straty prokreacyjne

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

dr n. społ. Agnieszka Nomejko - psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta

Terapia par, poradnictwo i terapia seksuologiczna, trudności w relacjach, depresja, lęki, stres, samoocena, problemy osób z grupy LGBTQ(SOGI).

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 180 zł
 • Terapia par: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, środa, czwartek
 • Skype

Artur Pobłocki - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPiB nr 688), neuropsycholog, seksuolog.

Terapia indywidualna, zaburzenia nastroju, dolegliwości związane z trudnym do opanowania lękiem, napady paniki, dyskomfort w sferze seksualności lub inne zaburzenia życia psychicznego.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, wtorek
 • Skype

Marlena Poznańska - psycholog

konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi (uogólnione, z napadami paniki, fobia, PTSD), depresją, zaburzeniami odżywiania oraz będących w kryzysie życiowym (np. żałoba). Pracuję także z seniorami dziećmi i młodzieżą.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 120 zł

Dni przyjęć:

 • Piątek

Paulina Ryng - psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna, pomoc psychologiczna dla osób doświadczających stanów lękowych (napady paniki, fobia społeczna, fobia specyficzna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe uogólnione)

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 120 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, wtorek

Anna Sałęga-Wróbel - psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna, rodzin i par, konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, diagnoza psychologiczna (w tym neuropsychologiczna).

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł
 • Terapia pary/rodziny: 200 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek, piątek

Zofia Szynal - psycholog, psychoterapeuta, seksuolog w trakcie specjalizacji

Konsultacje psychologiczne, diagnostyka, trudności w relacjach, problemy wynikające z niskiej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem lub w podejmowaniu decyzji, depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, lęki i fobie, zaburzenia seksualne.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek

Elżbieta Tkaczyszyn-Mika - psycholog

konsultacje psychologiczne, diagnostyka, terapia indywidualna osób dorosłych. Zaburzenia lękowe pierwotne i inne zaburzenia powodujące lęk, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, wsparcie pacjentów onkologicznych i ich rodzin.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 120 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek

Kinga Truś - psycholog, psychoterapeuta, trener

Terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł
 • Terapia par: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek, piątek

Małgorzata Tusińska - psycholożka, interwentka kryzysowa

konsultacje psychologiczne, wsparcie pacjentów doświadczających przemocy i dyskryminacji, pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 100 zł

Dni przyjęć:

 • Środa

dr n. społ. Małgorzata Włodarczyk - psycholog, psychoterapeuta

Terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Środa
 • Skype

dr n. med. Aleksandra Zawadzka - psychiatra w trakcie specjalizacji, terapeuta uzależnień

Pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, terapia uzależnień

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek, środa