Kategoria:

Joanna Bartczak-Kotulska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta EFT.

konsultacje i terapia indywidualna dla osób dorosłych i młodzieży, trudności emocjonalne, lęki, nerwica, napięcie i stres, kryzys, spadek motywacji, niska samoocena, poczucie wartości, nieśmiałość, trudności z kontrolą złości, depresja, bezsenność, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach, trudności związane z nowymi doświadczeniami, wsparcie dla osób z kręgu LGBTQ.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek

Paulina Cukrowska - psycholog

Konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających stresu, lęku, niskiego poczucia własnej wartości, depresji, zaburzeń nastroju, trudności dnia codziennego, w relacjach, okołoporodowych, a także różnego rodzaju kryzysów (emocjonalnych, związkowych, chorobowych, zawodowych, itp.) i/lub przemocy.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 170 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek
 • Czwartek

Anna Gabryś-Branas - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

terapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci, kryzysy życiowe, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia rozwojowe, zachowania opozycyjno-buntownicze

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, Środa
 • Skype

Łukasz Gargula - psycholog

Konsultacje osób dorosłych i starszej młodzieży, interwencje kryzysowe, edukacja seksualna, zaburzenia lękowe i nastroju, wsparcie osób z grupy LGBT+

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 180 zł

Dni przyjęć:

 • Środa, czwartek

Marta Gebauer - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Konsultacje osób dorosłych i starszej młodzieży, terapia zaburzeń lękowych

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 200 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek
 • Środa

Julia Jarosiewicz - psycholog, terapeuta uzależnień, terapeuta poznawczo-behawioralny

Zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, terapia schematu, depresja, niska samoocena, uzależnienia.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, środa i czwartek

Aleksandra Lebiedzińska - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, seksuolog w trakcie specjalizacji

Edukacja seksualna, konsultacje psychologiczno-seksuologiczne indywidualne i dla par, zaburzenia lękowe i nastroju, problemy w relacjach, stres, spektrum autyzmu.

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja indywidualna: 220 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek

Paulina Klimczak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Terapia indywidualna osób dorosłych, interwencja kryzysowa, diagnoza psychologiczna.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek
 • Piątek

Anna Kohut - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Terapia krótkoterminowa osób dorosłych i młodzieży - trudności w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych), zaburzenia lękowe (PTSD, lęk uogólniony, fobia społeczna), zaburzenia nastroju (w tym depresją), zaburzenia osobowości, bezsenność, niskie poczucie własnej wartości

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek

Magdalena Kowalczuk - psycholog, psychoterapeuta, seksuolog w trakcie certyfikacji

Konsultacje i terapia indywidualna dorosłych, terapia par; trudna sytuacja życiowa, niska samoocena, problemy w relacjach, lęki, wsparcie osób z kręgu LGBT+

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł
 • Terapia par: 300 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek
 • Środa

Monika Maćkowiak - psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Psychoterapia dorosłych – trudności emocjonalne, zaburzenia lękowe, problemy w kontaktach społecznych, wsparcie osób z ASD

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 200 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek

Idalia Mazurec - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach

Terapia indywidualna i grupowa dorosłych, nerwice, zaburzenia lękowe, depresja, PTSD, OCD, żałoba, straty prokreacyjne

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

dr n. społ. Anna Misztela - psycholog, psychoterapeuta, 

terapia osób dorosłych, dzieci i młodzieży doświadczających trudności emocjonalnych (depresja, lęk), zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, ADHD, tików, zaburzeń zachowania, i opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń związanych z traumą i stresem oraz zaburzeń osobowości.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł
 • Terapia pary: 300 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek
 • Skype

dr n. społ. Agnieszka Nomejko - psycholog, psychoseksuolog, seksuolog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

Terapia par, poradnictwo i terapia seksuologiczna, trudności w relacjach, depresja, lęki, stres, samoocena, problemy osób z grupy LGBTQ(SOGI).

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 270 zł
 • Konsultacja indywidualna: 300 zł
 • Konsultacja/terapia pary: 350 zł
 • Wystawienie opinii: koszt wizyty + 270 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek, środa, czwartek
 • Skype

Artur Pobłocki - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPiB nr 688), neuropsycholog, seksuolog.

Terapia indywidualna, zaburzenia nastroju, dolegliwości związane z trudnym do opanowania lękiem, napady paniki, dyskomfort w sferze seksualności lub inne zaburzenia życia psychicznego.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Piątek
 • Skype

Marlena Poznańska - psycholog, psychoterapeuta

konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi (uogólnione, z napadami paniki, fobia, PTSD), depresją, zaburzeniami odżywiania oraz będących w kryzysie życiowym (np. żałoba). Pracuję także z seniorami dziećmi i młodzieżą.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 220 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek
 • Piątek

Paulina Ryng - psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna, pomoc psychologiczna dla osób doświadczających stanów lękowych (napady paniki, fobia społeczna, fobia specyficzna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe uogólnione)

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 220 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek

Anna Sałęga-Wróbel - psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog

Psychoterapia indywidualna, rodzin i par, konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, diagnoza psychologiczna (w tym neuropsychologiczna).

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł
 • Terapia pary/rodziny: 300 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek i czwartek

Amanda Tomaszewska - psycholog

Konsultacje psychologiczne osób dorosłych i starszej młodzieży, zaburzenia lękowe i nastroju, trudności życia codziennego (m.in. rozstanie, żałoba, stres), wsparcie osób z kręgu LGBTQ+.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 180 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek i wtorek
 • Skype

Kinga Truś - psycholog, psychoterapeuta, trener

Terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł
 • Terapia par: 300 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek, piątek

dr n. społ. Małgorzata Włodarczyk - psycholog, psychoterapeuta

Terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Środa
 • Skype

Karolina Woch - psycholożka

konsultacje osób dorosłych i starszej młodzieży, interwencje kryzysowe, edukacja seksualna, zaburzenia lękowe i nastroju, wsparcie osób z grupy LGBT+

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 200 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek
 • Czwartek
 • Skype

Flora Woźnica - psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Pomoc psychologiczna, profilaktyka i psychoterapia - zwłaszcza zaburzenia lękowe i afektywne (m.in. zaburzenie lękowe uogólnione, z napadami paniki, fobie, depresja). Chętnie wspieram też osoby z grup mniejszościowych, doświadczające stresu, dyskryminacji oraz obniżonego nastroju

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja: 200 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek
 • Środa

Natalia Wutcen - psycholożka

Pomoc psychologiczna, profilaktyka i psychoterapia - zwłaszcza zaburzenia lękowe i afektywne (m.in. zaburzenie lękowe uogólnione, z napadami paniki, fobie, depresja). Chętnie wspieram też osoby z grup mniejszościowych, doświadczające stresu, dyskryminacji oraz obniżonego nastroju

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja: 180 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek
 • Piątek
 • Skype

Natalia Żygadło - psycholożka

Konsultacje osób dorosłych, konsultacje psychologiczne dla par, konsultacje dla rodziców, edukacja seksualna, trudności w relacjach, zaburzenia nastroju i lękowe, niska samoocena, stres, wsparcie osób ze społeczności LGBTQ+

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja: 180 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek
 • Czwartek
 • Skype