Agnieszka Nomejko - certyfikowany seksuolog kliniczny

Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuologiem klinicznym (certyfikat nr 117), psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Prowadzę terapię osób doświadczających problemów natury seksuologicznej, w relacjach, niskiej samooceny, depresji, lęku, pogrążonych w kryzysie, żałobie. Pracuję z parami. Wspieram terapeutycznie osoby z kręgu LGBTQ.

TERAPIA SEKSUOLOGICZNA

Terapią seksuologiczną zajmują się głównie lekarze i psycholodzy. W przypadku lekarzy seksuologiem może określać się osoba posiadająca specjalizację lekarską w tej dziedzinie. Wśród psychologów miano seksuologa klinicznego mogą nosić osoby, które ukończyły specjalizację w tym zakresie i posiadają(...)

Czytaj dalej

POZOSTAŁE ARTYKUŁY

Orientacja seksualna

Orientacja seksualna to pociąg romantyczny i/lub seksualny wobec kobiet, mężczyzn lub osób obu płci. Wszystkie orientacje - heteroseksualna, homoseksualna i biseksualna - są traktowane jako prawidłowe warianty seksualności człowieka. Osoby homoseksualne stanowią około 5% populacji.(...)

Dysfunkcje seksualne

Dysfunkcja seksualna to zaburzenie funkcji seksualnych czyli zdolności odczuwania przeżyć seksualnych lub siły motywacji seksualnej. Można ją zdiagnozować, jeżeli fazy reakcji seksualnej, a więc pożądanie, podniecenie czy orgazm nie przebiegają w określony sposób.  (...)

Seks a zdrowie

Aktywność seksualna pozostaje w związku zarówno ze zdrowiem psychicznym jak i somatycznym. W licznych badaniach dowiedziono pozytywnych korzyści płynących z seksu dla układów krwionośnego i immunologicznego. (...)

Deklaracja Praw Seksualnych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zakłada, że „zdrowie seksualne jest stanem fizycznego, emocjonalnego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia w odniesieniu do seksualności. Nie jest to tylko brak choroby, zaburzenia czy kalectwa. Zdrowie seksualne wymaga pozytywnego(...)

Transpłciowość

Tożsamość płciowa to poczucie przynależności osoby do określonej płci. Bycia kobietą, mężczyzną lub osobą innej płci (osoby niebinarne). Czasami tożsamość płciowa nie zgadza się z płcią biologiczną (cielesną) czy przypisaną (metrykalną)(...)

Niebinarność

WWe współczesnej psychologii i seksuologii odchodzimy od podziału płci na wyłącznie dwie kategorie - kobiety i mężczyzn. Płeć rozpatrujemy raczej w kategorii kontinuum albo spektrum. Czyli istnieją osoby, które identyfikują się tylko jako kobiety albo tylko jako mężczyźni, ale istnieją też osoby niebinarne(...)

Stres mniejszościowy

Wszyscy na co dzień borykamy się ze stresem. Czy to napięta atmosfera w domu, czy chore dziecko, czy trudności w pracy – każdy z nas ma jakieś kłopoty, niezależnie od wieku, płci, czy wykonywanego zawodu. Jednakże osoby należące do stygmatyzowanych grup mniejszościowych, dyskryminowanych np. ze względu na orientację seksualną(...)

Agnieszka Nomejko - certyfikowany seksuolog kliniczny

Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuologiem klinicznym (certyfikat nr 117), psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Prowadzę terapię osób doświadczających problemów natury seksuologicznej, w relacjach, niskiej samooceny, depresji, lęku, pogrążonych w kryzysie, żałobie. Pracuję z parami. Wspieram terapeutycznie osoby z kręgu LGBTQ.

Seksuolożki i seksuolodzy w trakcie specjalizacji