Trauma i żałoba

Trauma to inaczej uraz psychiczny powstały wskutek nagłego, bardzo trudnego i przykrego doświadczenia (kryzysu) zagrażającego zdrowiu i/lub życiu. Po kryzysie następują zmiany psychiczne – najpierw Zespół Ostrego Stresu (ASD) (do miesiąca po traumie), który może się przerodzić w Zespół Stresu Pourazowego (PTSD), który może trwać latami, trwale zmieniając psychikę i osobowość, a tym samym utrudniając lub uniemożliwiając powrót do poprzedniego funkcjonowania. Osoba dotknięta traumą przeżywa też żal po stracie i żałobę, która ma swoje stadia, z którymi często trudno jest nam się pogodzić.

W naszym Centrum służymy pomocą osobom, które zostały dotknięte traumatycznym doświadczeniem typu:

  • śmierć bliskiej osoby,
  • strata ciąży lub dziecka,
  • długotrwała, zagrażająca życiu choroba bliskiej osoby i opieka z tym związana (nowotwory, Alzheimer itp.)
  • wypadek komunikacyjny,
  • przemoc (domowa, seksualna i in),
  • mobbing,
  • rozstanie z partnerem, rozwód, zdrada

Prowadzimy interwencję kryzysową, wsparcie i terapię indywidualną dla osób dotkniętych traumą. Służymy również psychoedukacyjnymi spotkaniami z pacjentami i ich bliskimi – jak przebiega żałoba, czego się można po niej spodziewać oraz jak sobie z nią radzić. Prowadzimy również diagnostykę w kierunku Zespołu Stresu Pourazowego oraz terapię metodą przedłużonej ekspozycji wg E. Foa, która uznawana jest za najbardziej skuteczną metodę leczenia PTSD.