Terapia indywidualna to cykl spotkań Pacjenta z terapeutą.

 

Pierwsza wizyta zasadniczo różni się od kolejnych:

  • polega na przeprowadzeniu wywiadu, zidentyfikowaniu głównych problemów oraz ustaleniu celów terapii. Terapeuta może pytać nie tylko o bieżącą sytuację zdrowotną i rodzinną Klienta, ale również o jego dzieciństwo, przebieg pracy zawodowej itp. Warto przynieść ze sobą do wglądu posiadaną dokumentację lekarską dotyczącą odczuwanego problemu.
  • zawarty zostaje kontrakt terapeutyczny. Określa on zasady obowiązujące terapeutę i Pacjenta do końca terapii. Zapewnia obu stronom bepieczeństwo i skuteczność działań.
  • ustala się orientacyjny czas trwania terapii. Liczba spotkań może w każdym momencie zostać zmniejszona lub zwiększona zarówno przez terapeutę, jak i Pacjenta.

Kolejne wizyty przebiegają zwykle według schematu:

  • omówienie pracy osobistej, którą Pacjent miał wykonać w domu po poprzedniej sesji,
  • omówienie ewentualnych wątpliwości,
  • praca z celem wybranym przez Pacjenta, praca osobista na następną sesję.

Terapia CBT jest terapią bardzo edukacyjną, podczas której pracuje się z kartką i ołówkiem. Pozwala to na stworzenie własnego "podręcznika samopomocy", z którego można korzystać w dowolnej chwili, kiedy zajdzie taka potrzeba. Terapeuta korzysta  z wielu technik i strategii radzenia sobie z problemem, których uczy swojego Pacjenta.

 

Prawa Pacjenta i terapeuty:

Pacjent ma prawo zadawać pytania dotyczące kwalifikacji terapeuty, jego wykształcenia, doświadczenia, superwizji, przewidywanej długości terapii, planu i długości sesji oraz procesu terapii jako całości. Ma również prawo nie zgadzać się ze zdaniem teraputy, odmówić odpowiedzi na pytania lub odmówić określonej techniki terapeutycznej. W każdym momencie ma prawo zrezygnować z terapii lub poprosić o zmianę terapeuty.

Terapeuta ma prawo odmówić terapii, gdy klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub notorycznie łamie postanowienia kontraktu (nieprzychodzenie na sesje, niewykonywanie zadań osobistych).