Diagnostyka psychologiczna

Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oferuje specjalistyczną ocenę wybranych funkcji psychicznych. Diagnostyka przeprowadzana jest poprzez rozmowę z osobą badaną, wywiad psychologiczny, obserwację i badania testowe z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych.

Prowadzimy diagnostykę w zakresie:

  • oceny funkcji poznawczych (np. pamięć, koncentracja uwagi, orientacja, planowanie, myślenie);
  • badania osobowości;
  • wstępnego rozpoznania uszkodzeń centralnego układu nerwowego.
  • tożsamości płciowej / transseksualizmu

Oferta jest kierowana do lekarzy psychiatrów, prawników, pedagogów, terapeutów, psychoterapeutów, ubezpieczycieli i osób prywatnych.

Zapewniamy:

  • ścisłą współpracę diagnostów ze specjalistą zlecającym diagnostykę,
  • pomoc w ustaleniu wstępnej diagnozy przed rozpoczęciem terapii lub pomoc w stawianiu rozpoznania w toku terapii w celu lepszego zrozumienia zgłaszanych przez klienta trudności,
  • możliwość głębszego poznania i zrozumienia klienta, przyczyn trudności; określenia zasobów i mocnych stron osoby badanej,
  • sporządzenie opinii psychologicznej zawierającej dalsze wskazania dotyczące kontynuowania terapii, leczenia.