Niebinarność

We współczesnej psychologii i seksuologii odchodzimy od podziału płci na wyłącznie dwie kategorie - kobiety i mężczyzn. Płeć rozpatrujemy raczej w kategorii kontinuum albo spektrum. Czyli istnieją osoby, które identyfikują się tylko jako kobiety albo tylko jako mężczyźni, ale istnieją też osoby niebinarne, które myślą o sobie jako w pewnym stopniu kobiecie, a w pewnym stopniu mężczyźnie albo w ogóle nie określają się przez pryzmat binarnego podziału na dwie płcie.

A zatem osoba niebinarna, to taka, która nie czuje się ani mężczyzną ani kobietą albo czuje się po trochu jednym i drugim. Do grupy osób niebinarnych zaliczamy również osoby interpłciowe oraz osoby o zmiennej tożsamości seksualnej – takie, które raz czują się bardziej kobietą, a raz bardziej mężczyzną.

W Polsce nie istnieje możliwość wybrania innej opcji poza kobiecą i męską, dlatego osoby niebinarne i transpłciowe funkcjonują pod metrykalną płcią wpisaną do aktu urodzenia, ewentualnie dokonują sądowego uzgodnienia płci. Niebinarność wciąż może być jednak manifestowana w języku – najczęściej za pomocą używania zaimków przypisanych do płci przeciwnej.

Jak zwracać się do osoby niebinarnej? Wystarczy po prostu zapytać o preferowaną formę rodzajową lub unikać mówienia „on/ona”, „pan/pani”, zastępując je określeniem „osoba”.

Niebinarność nie jest zaburzeniem, ani tym bardziej chorobą. Co więcej, jest zjawiskiem bardzo starym i udokumentowanym w wielu różnych kulturach. Niestety ze względu na brak rzetelnej edukacji w zakresie tożsamości płciowych, orientacji psychoseksualnych czy płci jako takiej, osoby niebinarne często spotykają się z brakiem zrozumienia, czy wręcz dyskryminacją.

W naszym zespole oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie:

  • psychoedukacji dla osób niebinarnych i ich bliskich
  • psychoterapii ukierunkowanej na poznanie i eksplorację własnej tożsamości płciowej
  • psychoterapii par i rodzin
  • pomoc w leczeniu problemów współtowarzyszących, takich jak stres mniejszościowy, trudności w relacjach, lęk czy fobia społeczna

Słowniczek:

Tożsamość płciowa - poczucie przynależności osoby do określonej płci

Transpłciowość – zjawisko, w którym osoba utożsamia się z płcią odmienną od tej przypisanej jej przy urodzeniu

Dysforia płciowa - cierpienie wynikające z rozbieżności między płcią przypisaną a tożsamością płciową

Interpłciowość – osoby interpłciowe rodzą się z ze zróżnicowanymi cechami płciowymi, nie wskazującymi jednoznacznie na płeć męską lub żeńską (dawniej obojnactwo)

Stres mniejszościowy – stres, na który są narażone osoby należące do stygmatyzowanej grupy mniejszościowej

Transfobia – dyskryminacja osób transpłciowych

Autor: Małgorzata Tusińska