WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) podaje, że na GAD cierpi ok 1% dzieci i młodzieży oraz 3% dorosłych. Kobiety chorują dwukrotnie częściej, niż mężczyźni. Najliczniejsza grupa osób chorujących na to zaburzenie, to osoby w średnim wieku.
Pierwsze objawy zaburzenia pojawiają się zwykle w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, ale mogą się również pojawić w późniejszym wieku. GAD to zaburzenie o trudnym do przewidzenia przebiegu – w zależności od wielu czynników (jak np. poziom stresu w życiu) może mieć zmienne nasilenie i trwać może przez całe życie.