Jestem psychologiem. Ukończyłam szkolenie Terapii Schematów zatwierdzone przez ISST i obecnie jestem w procesie certyfikacji. Jestem rownież absolwentka 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Posiadam certyfikat specjalisty terapii uzależnień.

Doświadczenie w pracy zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu, Stowarzyszenia Pomocy Iskierka, obecnie w Poradni metadonowej WCZ SP ZOZ. Prowadzę terapię indywidualna dorosłych.

Wspieram w kryzysach życiowych, prowadzę m.in: terapię zaburzeń osobowości, depresji, zaburzeń lękowych. Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji.