Specjaliści

CennikPrzyjmuje
Konsultacja: 100zł

Wtorek

Elżbieta MikaJestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje kompetencje psychoterapeutyczne poszerzam w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Pierwsze doświadczenie w obszarze psychologii klinicznej zdobywałam jeszcze podczas studiów m.in. w fundacji „Dobrze, że jesteś” i w Stacji Dializ Fresenius Nephrocare. Byłam też członkiem zespołu badawczego pod kierownictwem dr Aliny Żurek prowadzącego badania jakościowe z kobietami chorymi na nowotwór piersi.

Aktualnie pracuję jako psycholog w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, gdzie zajmuję się wspieraniem pacjentów onkologicznych i ich rodzin

Prowadzę konsultacje psychologiczne, diagnostykę oraz doradztwo zawodowe. Zajmuję się też psychoedukacją m.in. w zakresie radzenia sobie z emocjami i stresem.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w tematycznych konferencjach naukowych i szkoleniach.

CennikPrzyjmuje
Konsultacja: 120zł

Środy

Monika PiotrowskaJestem psychologiem, specjalistą terapii uzależnień (nr certyfikatu: 1881), absolwentką Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii w Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie Czteroletniego Szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie.

Prowadzę terapię indywidualną dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, chorujących na zaburzenia odżywiania /anoreksja, bulimia, objadanie się/, doświadczających zaburzeń lękowych, trudności w relacjach społecznych, niskiej samooceny, kryzysu, zaburzeń osobowości. Wspieram terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej. Pracuję z młodzieżą i dorosłymi.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast swoje pierwsze kroki jako psycholog zrobiłam w Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji z Wrocławiu prowadząc konsultacje psychologicznę i grupową terapię dla osób chorujących na zaburzenia odżywiania, w Stacji Dializ Fresenius Nephrocare oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego.

Aktualnie pracuję jako terapeuta uzależnień w KARAN NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej na oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych prowadząc terapię indywidualną osób uzależnionych i wspóluzależnionych oraz terapię grupową. Ponadto od 3 lat związana jestem z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, w którym prowadzę konsultacje psychologiczne dla osób chorych i bliskich, spotkania diagnostyczne, terapię indywidualną dla młodzieży i terapię rodzinną. Edukuję i działam w obszarze profilaktyki uzależnień i zaburzeń odżywiania prowadząc liczne szkolenia i warsztaty dla młodzieży, grona pedaogicznego, rodziców, specjalistów w ramach lokalnych, jak i ogólnopolskich projektów.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. nieustannie staram się podnosić swoje kwalifikacje, często uczestniczę w szkoleniach i kursach dotyczących psychoterapii oraz konferencjach naukowych. Ukończyłam pierwszy stopień szkolenia Racjonalnej Terapii Zachowań. Obszary moich zainteresowań zawodowych skupiają się wokół innowacyjnej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Terapii Schematów, które wykraczają poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej, dając szerszą perspektywę w leczeniu zaburzeń osobowości.

CennikPrzyjmuje
Konsultacja: 120zł

Środy i piątki

logo centrum leczenia nerwi

Paulina KlimczakJestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie, którego program dostosowany jest do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi doświadczającymi choroby psychicznej oraz będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczenie zdobyłam w organizacjach pozarządowych Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji NON LICET, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej Curatus oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej i świetlicy środowiskowej. Od 2014 r. współpracuję z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet udzielając informacji i wsparcia osobom zgłaszającym się do fundacji. Od 2015 r. zajmuję się diagnozą neuropsychologiczną oraz wsparciem psychologicznym współpracując z poradnią zdrowia psychicznego.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencję kryzysową. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

CennikPrzyjmuje
Konsultacja: 150zł

Wtorek i czwartek

Anna Gabryś-BranasJestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, realizuję program specjalizacyjny w zakresie psychiatrii oraz studia doktoranckie.

Obecnie pracuję na stanowisku lekarza rezydenta w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz lekarza w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień. Przyjmuję również pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w stacjonarnych oddziałach ogólnopsychiatrycznych , oddziale dziennym z pododdziałem psychogeriatrycznym, w oddziale detoksykacyjnym oraz w lecznictwie ambulatoryjnym.

Prowadzę diagnostykę i leczenie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń odżywiania oraz snu, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń pamięci.

W sposób szczególny zajmuję się problematyką leczenia uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją wiedzę wciąż uaktualniam, uczestnicząc w konferencjach , a także prowadząc zajęcia dydaktyczne w Katedrze Psychiatrii, jak również szkolenia z tematyki uzależnień.

CennikPrzyjmuje
konsultacja: 150złwtorek, środa

Aleksandra ZawadzkaAbsolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doktor nauk medycznych, psychiatra, a także specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Pracowała na psychiatrycznym oddziale klinicznym, ma doświadczenie w pracy ambulatoryjnej. Pracowała w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych we Wrocławiu, zajmuje się również udzielaniem pomocy i wsparcia osobom zakażonym HIV i ich bliskim.

Certyfikowany Doradca i Konsultant ds. HIV/ AIDS, zatrudniona w Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym we Wrocławiu. Autorka i współautorka publikacji oraz monografii z zakresu psychiatrii, psychogeriatrii oraz leczenia uzależnień.

Współredaktor i tłumacz języka angielskiego w czasopismach medycznych z dziedziny psychiatrii. Interesuje się literaturą piękną oraz sztuką jej przekładu, jest też wielką miłośniczką powieści kryminalnych.

 

 

Katarzyna Malcher

Katarzyna Malcher

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka, diagnosta neuropsychologiczny.
Konsultacja: 150 zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

piątek

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA
Idalia Mazurec

Idalia Mazurec

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach terapia indywidualna i grupowa dorosłych, nerwice, zaburzenia lękowe, depresja, PTSD, żałoba, straty prokreacyjne terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, wtorek środa,
czwartek

Anna Gabryś-Branas

Anna Gabryś-Branas

psycholog, certyfikikowany psychoterapeuta terapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci, kryzysy życiowe, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia rozwojowe, zachowania opozycyjno-buntownicze terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,

również poprzez Skype

PSYCHOTERAPEUCI
Agnieszka Nomejko

Agnieszka Nomejko

dr n. społ. psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, terapia par, poradnictwo i terapia seksuologiczna, trudności w relacjach, depresja, lęki, stres, samoocena, problemy osób z grupy LGBTQ(SOGI). terapia indywidualna: 180zł, terapia grupowa: 60zł/60min terapia par: 250zł/90min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,
czwartek,piątek

równie poprzez Skype

Julia Jarosiewicz

Julia Jarosiewicz

psycholog, psychoterapeuta zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, depresja, niska samoocena, uzależnienia terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,
piątek


Zuzanna Siwek

Zuzanna Siwek

dr n. społ. psycholog, psychoterapeuta lęki, depresja, problemy emocjonalne, zaburzenia nastroju, napięcie i stres, choroby psychosomatyczne i bólowe, niska samoocena, trudności życiowe, rozwój osobisty, żałoba, dystymia, nieśmiałość, zaburzenia odżywiania, bezsenność terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

urlop macierzyński


Kinga Truś

Kinga Truś

psycholog, psychoterapeuta terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min, terapia par: 250zł/90minpsycholog, psychoterapeuta terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min, terapia par: 250zł/90min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek, piątek,


Joanna Bartczak-Kotulska

Joanna Bartczak-Kotulska

terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży, trudności emocjonalne, lęki, nerwica, depresja, stres, bezsenność, kryzys, spadek motywacji, niska samoocena, nieśmiałość, trudności z kontrolą złości, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach, trudności związane z nowymi doświadczeniami. terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek,


Anna Kohut

Anna Kohut

psycholog, psychoterapeuta. trudności w relacjach społecznych, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, bezsenność, niskie poczucie własnej wartości, terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

piątek

Wiktoria Karpowicz

Wiktoria Karpowicz

psycholog, psychoterapeuta konsultacje psychologiczne, diagnostyka, depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, stres, niska samoocena, nieśmiałość, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, asertywność terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, wtorek, czwartek

Marta Chlebowicz

Marta Chlebowicz

psycholog, psychoterapeuta
terapia dla osób doświadczających depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, trudności w relacjach społecznych, stresu, zaburzeń osobowości, PTSD, jak również rożnego rodzaju kryzysów życiowych terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek, piątek

Marta Chlebowicz

Joanna Światła

psycholog, psychoterapeuta
konsultacje psychologiczne, diagnostyka, trudności w relacjach, problemy wynikające z niskiej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem lub w podejmowaniu decyzji, depresja, zaburzenia zachowania, lęk. Terapia dorosłych, dzieci i młodzieży terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek

Zofia

Zofia Szynal

psycholog, psychoterapeuta
Konsultacje psychologiczne, diagnostyka, trudności w relacjach, problemy wynikające z niskiej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem lub w podejmowaniu decyzji, depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, lęki i fobie. terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

środa, czwartek

Paulina Klimczak

Paulina Klimczak

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, terapia indywidualna osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencja kryzysowa. Terapia indywidualna: 120 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Środa, piątek

Dorota Lipnicka Kaniowska

Dorota Lipnicka Kaniowska

specjalista psychiatra, psychoterapeuta pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, terapia poznawczo-behawioralna, psychoedukacja rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi konsultacja: 200zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek


Aleksandra Zawadzka

Dr Aleksandra Zawadzka

psychiatra
pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, terapia uzależnień
konsultacja: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek, środa,


Artur Drozdowski

Artur Drozdowski

specjalista psychiatra
pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, psychoedukacja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
Pierwsza konsultacja: 150zł
Kolejna konsultacja: 100zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

piątek

Agnieszka Czerwińska

Agnieszka Czerwińska

psychiatra pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, psychoedukacja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, terapia uzależnień Konsultacja: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek, czwartek


Wybierz specjalistę:

Idalia Mazurec

Idalia Mazurec

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach terapia indywidualna i grupowa dorosłych, nerwice, zaburzenia lękowe, depresja, PTSD, żałoba, straty prokreacyjne terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, wtorek środa,
czwartek

Agnieszka Nomejko

Agnieszka Nomejko

dr n. społ. psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, terapia par, poradnictwo i terapia seksuologiczna, trudności w relacjach, depresja, lęki, stres, samoocena, problemy osób z grupy LGBTQ(SOGI). terapia indywidualna: 180zł, terapia grupowa: 60zł/60min terapia par: 250zł/90min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

urlop macierzyński


Anna Gabryś-Branas

Anna Gabryś-Branas

psycholog, certyfikikowany psychoterapeuta terapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci, kryzysy życiowe, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia rozwojowe, zachowania opozycyjno-buntownicze terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,

również poprzez Skype

Julia Jarosiewicz

Julia Jarosiewicz

psycholog, psychoterapeuta zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, depresja, niska samoocena, uzależnienia terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,
piątek


Zuzanna Siwek

Zuzanna Siwek

dr n. społ. psycholog, psychoterapeuta lęki, depresja, problemy emocjonalne, zaburzenia nastroju, napięcie i stres, choroby psychosomatyczne i bólowe, niska samoocena, trudności życiowe, rozwój osobisty, żałoba, dystymia, nieśmiałość, zaburzenia odżywiania, bezsenność terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

urlop macierzyński


Kinga Truś

Kinga Truś

psycholog, psychoterapeuta terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min, terapia par: 250zł/90minpsycholog, psychoterapeuta terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min, terapia par: 250zł/90min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek, piątek,


Joanna Bartczak-Kotulska

Joanna Bartczak-Kotulska

terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży, trudności emocjonalne, lęki, nerwica, depresja, stres, bezsenność, kryzys, spadek motywacji, niska samoocena, nieśmiałość, trudności z kontrolą złości, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach, trudności związane z nowymi doświadczeniami. terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek,


Anna Kohut

Anna Kohut

psycholog, psychoterapeuta. trudności w relacjach społecznych, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, bezsenność, niskie poczucie własnej wartości, terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

piątek

Wiktoria Karpowicz

Wiktoria Karpowicz

psycholog, psychoterapeuta konsultacje psychologiczne, diagnostyka, depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, stres, niska samoocena, nieśmiałość, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, asertywność terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, wtorek, czwartek

Zofia Szynal

Zofia Szynal

psycholog Konsultacje psychologiczne, konsultacje seksuologiczne, psychoterapia i diagnostyka. Depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, lęki i fobie. Trudności w relacjach lub po rozstaniu z partnerem. Problemy z podejmowanie decyzji, radzeniem sobie ze stresem czy wystąpieniami publicznymi. terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

środa, czwartek

Joanna Światła

Joanna Światła

psycholog Konsultacje psychologiczne, konsultacje seksuologiczne, psychoterapia i diagnostyka. Depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, lęki i fobie. Trudności w relacjach lub po rozstaniu z partnerem. Problemy z podejmowanie decyzji, radzeniem sobie ze stresem czy wystąpieniami publicznymi. terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek

Marta Chlebowicz

Marta Chlebowicz

psycholog, psychoterapeuta
terapia dla osób doświadczających depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, trudności w relacjach społecznych, stresu, zaburzeń osobowości, PTSD, jak również rożnego rodzaju kryzysów życiowych terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek, piątek

Monika Piotrowska

Monika Piotrowska

psycholog, terapeuta uzależnień terapia dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, chorujących na zaburzenia odżywiania /anoreksja, bulimia, objadanie się/, doświadczających zaburzeń lękowych, trudności w relacjach społecznych, niskiej samooceny, kryzysu, zaburzeń osobowości terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

środa

Elżbieta Mika

Elżbieta Mika

Psycholog, konsultacje psychologiczne, diagnostyka. Zaburzenia nastroju, zaburzeni odżywiania, zaburzenia lękowe, niska poczucie własnej wartości, stres, radzenie sobie z emocjami w różnych kryzysach życiowych, wsparcie pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Terapia indywidualna: 100 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek

Paulina Klimczak

Paulina Klimczak

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, terapia indywidualna osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencja kryzysowa. Terapia indywidualna: 120 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Środa, piątek

Wybierz specjalistę:

CERTYFIKOWANY SEKSUOLOG KLINICZNY

Agnieszka Nomejko

Agnieszka Nomejko

dr n. społ. psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, terapia par, poradnictwo i terapia seksuologiczna, trudności w relacjach, depresja, lęki, stres, samoocena, problemy osób z grupy LGBTQ(SOGI). terapia indywidualna: 180zł, terapia grupowa: 60zł/60min terapia par: 250zł/90min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

URLOP MACIERZYŃSKI

SEKSUOLODZY W TRAKCIE SPECJALIZACJI

Zofia Szynal

Zofia Szynal

psycholog Konsultacje psychologiczne, diagnostyka, trudności w relacjach, problemy wynikające z niskiej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem lub w podejmowaniu decyzji, depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, lęki i fobie, zaburzenia seksualne. terapia indywidualna: 120 zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Środa, czwartek

Artur Drozdowski

Joanna Światła

psycholog konsultacje psychologiczne, diagnostyka, trudności w relacjach, problemy wynikające z niskiej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem lub w podejmowaniu decyzji, depresja, zaburzenia zachowania, lęki terapia indywidualna: 120 zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Wtorek

CennikPrzyjmuje
terapia indywidualna: 150zł

Poniedziałek, środa lub terapia prowadzona przez

skype

Anna Gabryś-BranasJestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Ukończyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie i uzyskałam certyfikat psychoterapeuty (nr 263). Swoją wiedzę poszerzałam również na licznych szkoleniach i kursach, m.in.: studium podyplomowym z mediacji i Studium Psychoterapii Uzależnień.

Doświadczenie w pracy zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Stowarzyszeniu Pomocy Iskierka, obecnie w Dziennym Oddziale Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży.

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi. Wspieram osoby dorosłe w kryzysach życiowych, prowadzę m.in. terapię depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania. Pracuję również z parami zmagającymi się z leczeniem niepłodności.

Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji. Pracuję z przekonaniem, że każda zmiana w życiu człowieka rozpoczyna się najpierw w głowie. 

Góra