Specjaliści

 

 
Cennik Przyjmuje
Konsultacja: 120zł

Poniedziałek, wtorek

Paulina RyngPsycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia .


Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam także dwuletnie studia podyplomowe "Seksuologia kliniczna - opiniowanie, edukacja i terapia" na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje kompetencje z zakresu psychoterapii poszerzam w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. we Wrocławiu.


Swoje pierwsze doświadczenie zdobyłam w trakcie studiów uczestnicząc w licznych stażach: m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (Klinika Ginekologii i Położnictwa) i w Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu (Odział Dzieci i Młodzieży). Aktualnie współpracuję z fundacją „Dobrze, ze jesteś”, gdzie udzielam wsparcia osobom chorym onkologicznie.


Prowadzę psychoterapię indywidualną zaburzeń lękowych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz diagnostykę.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych konferencjach naukowych i szkoleniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 
CennikPrzyjmuje
Terapia indywidualna: 150zł / godz.

Środa

Małgorzata WłodarczykJestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracuję w nurcie psychoanalityczno-psychodynamicznym, stosując techniki terapii poznawczo-behawioralnej, z osobami z zaburzeniami osobowości (borderline, narcystyczne), nastroju, DDA, lękowymi, borykającymi się z problemami w relacjach, z kobietami w okresie menopauzy. Współpracuję również z lekarzem psychiatrą, seksuologiem.

Studia magisterskie i doktorskie ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapii przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam roczne szkolenie w zakresie psychoterapii krótkoterminowej oraz roczny staż w Ośrodku Pomocy Psychologicznej.

Odbywałam również praktyki w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Jestem autorką książki – monografii naukowej oraz artykułów naukowych.

CennikPrzyjmuje
Terapia indywidualna: 150zł / godz.

Piątek

Anna MisztelaJestem doktorką nauk społecznych w dziedzinie psychologii oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Prowadzę terapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, doświadczających trudności emocjonalnych (depresja, lęk), zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, ADHD, tików, zaburzeń zachowania, i opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń związanych z traumą i stresem oraz zaburzeń osobowości. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Studia magisterskie i doktoranckie ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obroniłam prace doktorską dotyczącą uwarunkowań i konsekwencji późniejszego wkraczania w dorosłość młodych ludzi. Jestem terapeutką EEG – biofeedback I stopnia (kurs odbyłam w ośrodku Biomed we Wrocławiu). Ukończyłam także szkolenie w zakresie diagnozy psychologicznej, w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin, sytuacji rodzinnej pacjenta (Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie). Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej, prowadzonego w ramach studiów podyplomowych przy Uniwersytecie SWPS. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę dydaktyczną - prowadziłam zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki z zakresu psychologii rozwoju. Jestem autorką artykułów naukowych i kierownikiem projektów badawczych z zakresu psychologii rozwoju.

CennikPrzyjmuje
Konsultacja: 120zł

Środy

Monika PiotrowskaJestem psychologiem, specjalistą terapii uzależnień (nr certyfikatu: 1881), absolwentką Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii w Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie Czteroletniego Szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie.

Prowadzę terapię indywidualną dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, chorujących na zaburzenia odżywiania /anoreksja, bulimia, objadanie się/, doświadczających zaburzeń lękowych, trudności w relacjach społecznych, niskiej samooceny, kryzysu, zaburzeń osobowości. Wspieram terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej. Pracuję z młodzieżą i dorosłymi.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast swoje pierwsze kroki jako psycholog zrobiłam w Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji z Wrocławiu prowadząc konsultacje psychologicznę i grupową terapię dla osób chorujących na zaburzenia odżywiania, w Stacji Dializ Fresenius Nephrocare oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego.

Aktualnie pracuję jako terapeuta uzależnień w KARAN NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej na oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych prowadząc terapię indywidualną osób uzależnionych i wspóluzależnionych oraz terapię grupową. Ponadto od 3 lat związana jestem z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, w którym prowadzę konsultacje psychologiczne dla osób chorych i bliskich, spotkania diagnostyczne, terapię indywidualną dla młodzieży i terapię rodzinną. Edukuję i działam w obszarze profilaktyki uzależnień i zaburzeń odżywiania prowadząc liczne szkolenia i warsztaty dla młodzieży, grona pedaogicznego, rodziców, specjalistów w ramach lokalnych, jak i ogólnopolskich projektów.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. nieustannie staram się podnosić swoje kwalifikacje, często uczestniczę w szkoleniach i kursach dotyczących psychoterapii oraz konferencjach naukowych. Ukończyłam pierwszy stopień szkolenia Racjonalnej Terapii Zachowań. Obszary moich zainteresowań zawodowych skupiają się wokół innowacyjnej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Terapii Schematów, które wykraczają poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej, dając szerszą perspektywę w leczeniu zaburzeń osobowości.

CennikPrzyjmuje
Konsultacja: 120zł

Środy i piątki

logo centrum leczenia nerwi

Paulina KlimczakJestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu w terapii poznawczo-behawioralnej w CTPB w Warszawie, którego program dostosowany jest do standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi doświadczającymi choroby psychicznej oraz będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Doświadczenie zdobyłam w organizacjach pozarządowych Centrum Praw Kobiet oraz Fundacji NON LICET, Środowiskowym Domu Samopomocy typu A dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej Curatus oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej i świetlicy środowiskowej. Od 2014 r. współpracuję z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet udzielając informacji i wsparcia osobom zgłaszającym się do fundacji. Od 2015 r. zajmuję się diagnozą neuropsychologiczną oraz wsparciem psychologicznym współpracując z poradnią zdrowia psychicznego.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencję kryzysową. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

CennikPrzyjmuje
Konsultacja: 150zł

Wtorek

Anna Gabryś-BranasJestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, realizuję program specjalizacyjny w zakresie psychiatrii oraz studia doktoranckie.

Obecnie pracuję na stanowisku lekarza rezydenta w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz lekarza w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień. Przyjmuję również pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w stacjonarnych oddziałach ogólnopsychiatrycznych , oddziale dziennym z pododdziałem psychogeriatrycznym, w oddziale detoksykacyjnym oraz w lecznictwie ambulatoryjnym.

Prowadzę diagnostykę i leczenie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń odżywiania oraz snu, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń pamięci.

W sposób szczególny zajmuję się problematyką leczenia uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją wiedzę wciąż uaktualniam, uczestnicząc w konferencjach , a także prowadząc zajęcia dydaktyczne w Katedrze Psychiatrii, jak również szkolenia z tematyki uzależnień.

Dorota Lipnicka Kaniowska

Dorota Lipnicka Kaniowska

specjalista psychiatra, psychoterapeuta pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, terapia poznawczo-behawioralna, psychoedukacja rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi konsultacja: 200zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek


Aleksandra Zawadzka

Dr Aleksandra Zawadzka

psychiatra
pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, terapia uzależnień
konsultacja: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek, środa,


Artur Drozdowski

Artur Drozdowski

specjalista psychiatra
pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, psychoedukacja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
Pierwsza konsultacja: 150zł
Kolejna konsultacja: 100zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

piątek

Agnieszka Czerwińska

Agnieszka Czerwińska

psychiatra pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, psychoedukacja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, terapia uzależnień Konsultacja: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek

CennikPrzyjmuje
konsultacja: 150złwtorek, środa

Aleksandra ZawadzkaAbsolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doktor nauk medycznych, psychiatra, a także specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Pracowała na psychiatrycznym oddziale klinicznym, ma doświadczenie w pracy ambulatoryjnej. Pracowała w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych we Wrocławiu, zajmuje się również udzielaniem pomocy i wsparcia osobom zakażonym HIV i ich bliskim.

Certyfikowany Doradca i Konsultant ds. HIV/ AIDS, zatrudniona w Punkcie Konsultacyjno- Diagnostycznym we Wrocławiu. Autorka i współautorka publikacji oraz monografii z zakresu psychiatrii, psychogeriatrii oraz leczenia uzależnień.

Współredaktor i tłumacz języka angielskiego w czasopismach medycznych z dziedziny psychiatrii. Interesuje się literaturą piękną oraz sztuką jej przekładu, jest też wielką miłośniczką powieści kryminalnych.

 

 

CERTYFIKOWANY SEKSUOLOG KLINICZNY

Agnieszka Nomejko

Agnieszka Nomejko

dr n. społ. psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, terapia par, poradnictwo i terapia seksuologiczna, trudności w relacjach, depresja, lęki, stres, samoocena, problemy osób z grupy LGBTQ(SOGI). terapia indywidualna: 180zł, terapia grupowa: 60zł/60min terapia par: 200zł/50min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek, środa i czwartek

SEKSUOLODZY W TRAKCIE SPECJALIZACJI

Zofia Szynal

Zofia Szynal

psycholog Konsultacje psychologiczne, diagnostyka, trudności w relacjach, problemy wynikające z niskiej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem lub w podejmowaniu decyzji, depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, lęki i fobie, zaburzenia seksualne. terapia indywidualna: 120 zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Czwartek

Katarzyna Malcher

Katarzyna Malcher

Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta. Diagnostyka neuropsychologiczna osób dorosłych, badanie pamięci i funkcji poznawczych w demencjach, konsultacje z zakresu rehabilitacji dysfunkcji poznawczych.

Cennik

Diagnostyka neuropsychologiczna pełna (ok. 180 min)*: 500 zł

*cena obejmuje badanie neuropsychologiczne oraz przygotowanie specjalistycznej opinii, która zostanie wydana maksymalnie w ciągu tygodnia od dnia badania

Konsultacja neuropsychologiczna bez badania (50 min)*: 200 zł

*cena obejmuje poradnictwo neuropsychologiczne (omówienie trudności, wskazówki dotyczące funkcjonowania pacjenta, wskazówki dotyczące rehabilitacji funkcji poznawczych) dla osób z dysfunkcjami poznawczymi i/lub ich rodzin

Diagnostyka neuropsychologiczna bez opinii (ok. 120 min)*: 400 zł

*cena obejmuje badanie neuropsychologiczne bez specjalistycznej opinii

Przygotowanie i wydanie opinii neuropsychologicznej*: 150 zł

*cena obejmuje sporządzenie i wydanie opinii poza pakietem pełnej diagnostyki neuropsychologicznej

Diagnostyka neuropsychologiczna z wizytą domową (ok. 120 min)*/**: 550 zł

*cena obejmuje badanie neuropsychologiczne oraz wydanie krótkiego zaświadczenia z wynikami badania ** wizyty domowe realizowane są na terenie Wrocławia i ustalane bezpośrednio ze specjalistą

Informacje o specjaliście
CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA
Idalia Mazurec

Idalia Mazurec

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach terapia indywidualna i grupowa dorosłych, nerwice, zaburzenia lękowe, depresja, PTSD, żałoba, straty prokreacyjne terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, wtorek środa,
czwartek

Anna Gabryś-Branas

Anna Gabryś-Branas

psycholog, certyfikikowany psychoterapeuta terapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci, kryzysy życiowe, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia rozwojowe, zachowania opozycyjno-buntownicze terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,

również poprzez Skype

PSYCHOTERAPEUCI
Agnieszka Nomejko

Agnieszka Nomejko

dr n. społ. psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, terapia par, poradnictwo i terapia seksuologiczna, trudności w relacjach, depresja, lęki, stres, samoocena, problemy osób z grupy LGBTQ(SOGI). terapia indywidualna: 180zł, terapia par: 200zł/50min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa, czwartek

Julia Jarosiewicz

Julia Jarosiewicz

psycholog, psychoterapeuta zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, depresja, niska samoocena, uzależnienia terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

poniedziałek, środa,
piątek


Zuzanna Siwek

Zuzanna Siwek

dr n. społ. psycholog, psychoterapeuta lęki, depresja, problemy emocjonalne, zaburzenia nastroju, napięcie i stres, choroby psychosomatyczne i bólowe, niska samoocena, trudności życiowe, rozwój osobisty, żałoba, dystymia, nieśmiałość, zaburzenia odżywiania, bezsenność terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek

Kinga Truś

Kinga Truś

psycholog, psychoterapeuta terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min, terapia par: 250zł/90minpsycholog, psychoterapeuta terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min, terapia par: 250zł/90min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek, piątek,


Joanna Bartczak-Kotulska

Joanna Bartczak-Kotulska

terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży, trudności emocjonalne, lęki, nerwica, depresja, stres, bezsenność, kryzys, spadek motywacji, niska samoocena, nieśmiałość, trudności z kontrolą złości, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach, trudności związane z nowymi doświadczeniami. terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60min

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek,


Małgorzata Włodarczyk

Małgorzata Włodarczyk

dr n. społ. psycholog pracująca w nurcie psychoanalityczno-psychodynamicznym z osobami, cierpiącymi na zaburzenia osobowości (borderline, narcystyczne), nastroju, DDA, lękowymi, borykającymi się z problemami w relacjach, z kobietami w okresie menopauzy. terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

środa

Małgorzata Włodarczyk

Anna Misztela

dr n. społ. pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym. Psychoedukacja rodziców dzieci do 6 roku życia, psychoterapia indywidualna dzieci (od 7 roku życia), młodzieży oraz osób dorosłych, trudności emocjonalne (depresja, lęk), zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ADHD, tiki, mutyzm, zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze, zaburzenia związane z traumą i stresem, zaburzenia osobowości. Terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

piątek

Anna Kohut

Anna Kohut

psycholog, psychoterapeuta. trudności w relacjach społecznych, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, bezsenność, niskie poczucie własnej wartości, terapia indywidualna: 150zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek, piątek

Marta Chlebowicz

Marta Stola (Chlebowicz)

psycholog, psychoterapeuta
terapia dla osób doświadczających depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, trudności w relacjach społecznych, stresu, zaburzeń osobowości, PTSD, jak również rożnego rodzaju kryzysów życiowych terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

wtorek, piątek

Zofia

Zofia Szynal

psycholog, psychoterapeuta
Konsultacje psychologiczne, diagnostyka, trudności w relacjach, problemy wynikające z niskiej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem lub w podejmowaniu decyzji, depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, lęki i fobie. terapia indywidualna: 120zł

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

czwartek

Paulina Klimczak

Paulina Klimczak

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, terapia indywidualna osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz interwencja kryzysowa. Terapia indywidualna: 120 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Środa, piątek

Paulina Ryng

Paulina Ryng

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, konsultacje psychologiczne, diagnostyka. Psychoterapia indywidualna, pomoc psychologiczna dla osób doświadczających stanów lękowych (napady paniki, fobia społeczna, fobia specyficzna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe uogólnione). Terapia indywidualna: 120 zł.

Informacje o specjaliście

Przyjmuje w:

Poniedziałek, wtorek

Zapraszamy do współpracy

Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu nawiąże współpracę z:
- psychologiem - psychoterapeutą (może być w trakcie specjalizacji) poznawczo-behawioralnym z minimum trzyletnim doświadczeniem
- lekarzem psychiatrą 
 
Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy i miłą atmosferę w profesjonalnym Zespole.
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie swoich aplikacji na adres kontakt@cppb.pl . W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 602 458 502 (codziennie od 12 do 21.00).


Góra