Osobom mającym problem z nadużywaniem alkoholu i narkotyków proponujemy terapię indywidualną ze specjalistami wykwalifikowanymi w zakresie terapii uzależnień.

 

Terapię uzależnień w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzą:

    • Julia Jarosiewicz - psycholog, specjalistka terapii uzależnień (numer certyfikatu SP/0749/201), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji,
    • Aleksandra Zawadzka - psychiatra w trakcie specjalizacji