Konsultacje psychiatryczne

Konsultacja psychiatryczna to spotkanie z lekarzem psychiatrą. Podczas konsultacji odbywa się badanie lekarskie, w tym: dokładny wywiad, postawienie diagnozy, dobór leków (jeśli zachodzi taka konieczność), udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania. Lekarze psychiatrzy ściśle współpracują z psychoterapeutami, dzięki czemu zapewniamy całościową opiekę nad pacjentem.

Do skorzystania z konsultacji psychiatrycznej zachęcamy szczególnie te osoby, których problemy mogą mieć przyczyny organiczne. Są to między innymi:

  • choroba afektywna - dwubiegunowa;
  • fobie;
  • schizofrenia;
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia);
  • dolegliwości psychosomatyczne;
  • zaburzenia osobowości;
  • myśli i zachowania obsesyjne;
  • zaburzenia psychotyczne;
  • dolegliwości psychosomatyczne;
  • zaburzenia zachowania.

W Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej konsultacje psychiatryczne prowadzi psychiatra: