Konsultacja psychiatryczna to spotkanie z lekarzem psychiatrą.

Podczas konsultacji odbywa się badanie lekarskie, w tym: dokładny wywiad, postawienie diagnozy, dobór leków (jeśli zachodzi taka konieczność), udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania. Lekarze psychiatrzy ściśle współpracują z psychoterapeutami, dzięki czemu zapewniamy całościową opiekę nad pacjentem. 

Do skorzystania z konsultacji psychiatrycznej zachęcamy szczególnie te osoby, których problemy mogą mieć przyczyny organiczne. Są to między innymi:

  • choroba afektywna - dwubiegunowa,
  • fobie,
  • schizofrenia,
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
  • dolegliwości psychosomatyczne,
  • zaburzenia osobowości,
  • myśli i zachowania obsesyjne,
  • zaburzenia psychotyczne,
  • dolegliwości psychosomatyczne,
  • zaburzenia zachowania.

 

W Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej konsultacje psychiatryczne prowadzą psychiatrzy.