Jestem psychologiem w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii i seksuologii klinicznej. Aktualnie biorę udział w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Crescentia.

W swojej pracy kieruję się otwartością na drugiego człowieka oraz etyką zawodową. Towarzyszę osobom zmagającym się z trudnościami natury psychicznej i staram się wspólnie z nimi szukać rozwiązań ich problemów. Uważam, że każdy człowiek posiada unikatowe zasoby do radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami, czasami potrzebuje jednak wsparcia w ich odnalezieniu i radzeniu sobie. Mój obszar zainteresowań obejmuje w szczególności zagadnienia związane z trudnościami doświadczanymi w relacjach interpersonalnych, w tym romantycznych oraz problemy z zakresu seksualności człowieka.

Obecnie jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a tematem mojej pracy naukowej są psychologiczne uwarunkowania niewierności w związkach romantycznych. W celu podnoszenia jakości swojej pracy biorę udział w licznych szkoleniach oraz warsztatach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.