Ukończyłam studia magisterskie z psychologii ze specjalnością kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie kontynuuję naukę na studiach podyplomowych o kierunku psychotraumatologia

Ponadto, stale rozwijam swoje horyzonty poprzez różne kursy, szkolenia, programy, a także prace badawcze. Brałam czynny udział w wielu projektach badawczo-dydaktycznych dotyczących psychologii sądowej oraz penitencjarnej, m.in. metodyki przesłuchań małoletnich świadków i pokrzywdzonych

Prowadzę konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających stresu, lęku, niskiego poczucia własnej wartości, depresji, zaburzeń nastroju, trudności dnia codziennego, w relacjach, okołoporodowych, a także różnego rodzaju kryzysów (emocjonalnych, związkowych, chorobowych, zawodowych, itp.) i/lub przemocy. Wspieram osoby z kręgu LGBTQ+ oraz ich bliskich

Moją życiową misją jest niesienie dobra i wsparcia innym ludziom. Podczas konsultacji staram się tworzyć bezpieczną przestrzeń pełną empatii, zrozumienia i szacunku. Swoje podejście do klienta określam jako zindywidualizowane. Otulam tematy, które mogą być dla klientów trudne, wręcz traumatyczne.