CennikPrzyjmuje
terapia indywidualna: 150złwtorek

Zuzanna SiwekJestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, terapeutą środowiskowym (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Prowadzę terapię osób doświadczających trudności emocjonalnych (lęki, depresja), obniżonej motywacji, niskiej samooceny, trudności w relacjach z innymi, bulimii, napadowego objadania się a także zaburzeń osobowości. Prowadzę psychoedukację i wspieram osoby z doświadczeniem choroby psychicznej. Zajmuję się także terapią EMDR osób cierpiących na PTSD i borykających się z traumatycznymi życiowymi doświadczeniami.

Studia psychologicznie i doktorskie ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie także obroniłam pracę doktorską dotyczącą tematyki motywacji, emocji i uwarunkowań dobrego samopoczucia. Jestem absolwentką czteroletniej szkoły podyplomowej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie prowadzonej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center (OCTC). Ukończyłam także pierwszy i drugi stopień szkolenia terapii EMDR (certyfikat EMDR Europe)

W Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pracuję jako psychoterapeutka. Współpracuję również z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Aktywnej Rehabilitacji ,,ART”, gdzie zajmuję się terapią środowiskową - wspieram, edukuję i aktywizuję osoby z doświadczeniem choroby psychicznej (zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia)

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę dydaktyczną - prowadziłam zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki z zakresu psychologii rozwoju i twórczości. Odbyłam staże w polskich i zagranicznych ośrodkach specjalizujących się w pomocy psychologicznej (Poradnia Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, Belfast City Hospital – Irlandia Północna). W ramach licznych wolontariatów pracowałam z osobami chorymi somatycznie, niepełnosprawnymi ruchowo, dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W życiu zawodowym kieruję się kodeksem etycznym psychologa, a pracę poddaję regularnej superwizji. Poza terapią poznawczo-behawioralną moje zainteresowania koncentrują się wokół terapii schematów oraz różnych form arteterapii (terapii ruchem, sztuką, filmem).