CennikPrzyjmuje
terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60minponiedziałek, środa, piątek

Julia Jarosiewicz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), specjalistą terapii uzależnień - numer certyfikatu SP/0749/2012.

Od wielu lat pracuję w Poradniach Zdrowia Psychicznego Towarzystwa Rozwoju Rodziny i Centrum Baby Vita jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień we Wrocławiu gdzie zajmuję się psychoterapią indywidualną, poradnictwem i konsultacjami dla rodzin. Między innymi prowadzę terapię dla osób doświadczajacych depresji i zaburzeń lękowych jak również przeżywających różnego rodzaju kryzysy życiowe. Ważne miejsce w mojej praktyce psychoterapeutycznej zajmuje również terapia dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniem ( DDA).

W ostatnich latach współpracowałam ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” prowadząc psychoterapię i udzielając wsparcia rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym jak również prowadząc spotkania grupowe podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców.

Obecnie uczestniczę w realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” udzielając pomocy psychologicznej osobom zakażonym wirusem HIV.

Ukończyłam studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, posiadam specjalność psychologia kliniczna.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji, nieustannie staram się podnosić swoje kwalifikacje, często uczestniczę w szkoleniach i kursach dotyczących psychoterapii.