CennikPrzyjmuje
terapia indywidualna: 150zł, terapia grupowa: 60zł/60minczwartek

Elżbieta Szymanowska

Jestem psychologiem i certyfikowany psychoterapeutą z terapii poznawczo-behawioralnej. Dyplom magistra psychologii uzyskałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie Czteroletniego Szkolenia Podyplomowego z Terapii Poznawczo-Behawioralnej w SWPS w Warszawie (pod kierunkiem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Obecnie jestem zatrudniona jako psycholog w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale stacjonarnym, gdzie prowadzę terapię indywidualną, psychoedukację dla pacjentów i ich rodzin, terapię grupową oraz przeprowadzam badania psychologiczne (inteligencji, funkcji poznawczych, osobowości).

W trakcie studiów psychologicznych i po ich ukończeniu odbyłam liczne praktyki i staże m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, Szpitalu Psychiatrycznym (oddział stacjonarny oraz oddział dzienny), Zespole Szkół Specjalnych Stowarzyszenia „HANDICAP”, Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży.

Nieustannie staram się podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i kursach dotyczących psychoterapii, diagnostyki psychologicznej oraz psychiatrii.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową z osobami dorosłymi oraz młodzieżą zmagającymi się z:

  • zaburzeniami lękowymi (fobie specyficzne, fobia społeczna, lęk napadowy, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe uogólnione)
  • zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
  • zaburzeniami osobowości
  • schizofrenią
  • bezsennością
  • trudnościami w relacjach społecznych
  • stresem

Prowadzę także konsultacje i psychoedukację dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi (psychozy, ChAD) oraz udzielam porad psychologicznych oraz konsultacji dla rodziców zmagających się z trudnościami wychowawczymi.