CennikPrzyjmuje
Konsultacja: 120zł

Środy

Monika PiotrowskaJestem psychologiem, specjalistą terapii uzależnień (nr certyfikatu: 1881), absolwentką Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii w Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie Czteroletniego Szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie.

Prowadzę terapię indywidualną dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, chorujących na zaburzenia odżywiania /anoreksja, bulimia, objadanie się/, doświadczających zaburzeń lękowych, trudności w relacjach społecznych, niskiej samooceny, kryzysu, zaburzeń osobowości. Wspieram terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej. Pracuję z młodzieżą i dorosłymi.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast swoje pierwsze kroki jako psycholog zrobiłam w Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji z Wrocławiu prowadząc konsultacje psychologicznę i grupową terapię dla osób chorujących na zaburzenia odżywiania, w Stacji Dializ Fresenius Nephrocare oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego.

Aktualnie pracuję jako terapeuta uzależnień w KARAN NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej na oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych prowadząc terapię indywidualną osób uzależnionych i wspóluzależnionych oraz terapię grupową. Ponadto od 3 lat związana jestem z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, w którym prowadzę konsultacje psychologiczne dla osób chorych i bliskich, spotkania diagnostyczne, terapię indywidualną dla młodzieży i terapię rodzinną. Edukuję i działam w obszarze profilaktyki uzależnień i zaburzeń odżywiania prowadząc liczne szkolenia i warsztaty dla młodzieży, grona pedaogicznego, rodziców, specjalistów w ramach lokalnych, jak i ogólnopolskich projektów.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. nieustannie staram się podnosić swoje kwalifikacje, często uczestniczę w szkoleniach i kursach dotyczących psychoterapii oraz konferencjach naukowych. Ukończyłam pierwszy stopień szkolenia Racjonalnej Terapii Zachowań. Obszary moich zainteresowań zawodowych skupiają się wokół innowacyjnej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Terapii Schematów, które wykraczają poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej, dając szerszą perspektywę w leczeniu zaburzeń osobowości.