CennikPrzyjmuje
Konsultacja: 100zł

Wtorek

Elżbieta MikaJestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje kompetencje psychoterapeutyczne poszerzam w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Pierwsze doświadczenie w obszarze psychologii klinicznej zdobywałam jeszcze podczas studiów m.in. w fundacji „Dobrze, że jesteś” i w Stacji Dializ Fresenius Nephrocare. Byłam też członkiem zespołu badawczego pod kierownictwem dr Aliny Żurek prowadzącego badania jakościowe z kobietami chorymi na nowotwór piersi oraz stażyską w Centrum Psychoterpii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu.

Pracuję w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu przy ul. Hirszfelda 12, gdzie zajmuję się wspieraniem pacjentów onkologicznych i ich rodzin.


W Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzę konsultacje psychologiczne, diagnostykę oraz terapię indywidualną osób dorosłych.


Przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania w pracy indywidualnej z pacjentem są pierwotne zaburzenia lękowe i inne zaburzenia powodujące lęk: zaburzenie lękowe z napadami paniki, zaburzenie lękowe uogólnione, fobie, zaburzenie stresowe pourazowe, zaburzenie obsesyjno-komulsyjne i in. Pracę w tym obszarze poddaję stałej superwizji certyfikowanego psychologa – Idalii Mazurec.


Swoje kwalifikacje w zakresie diagnostyki i terapii podnoszę biorąc udział w tematycznych konferencjach naukowych, warsztatach, kursach.