Transpłciowość

Tożsamość płciowa to poczucie przynależności osoby do określonej płci. Bycia kobietą, mężczyzną lub osobą innej płci (osoby niebinarne). Czasami tożsamość płciowa nie zgadza się z płcią biologiczną (cielesną) czy przypisaną (metrykalną).

Taki stan wiąże się z cierpieniem, które określamy dysforią płciową. Dysforia płciowa to cierpienie wynikające z rozbieżności między płcią przypisaną a tożsamością płciową osoby. Najczęściej wiąże się, ale nie musi, z pragnieniem poddania się medycznej i formalno-prawnej korekcie płci.

Korekta płci (tranzycja) to działania (np. terapia hormonalna, operacje chirurgiczne, zabiegi medycyny estetycznej), których celem jest uzyskanie wyglądu odpowiadającego odczuwanej płci.Poza dysforią płciową soby transpłciowe doświadczają stresu mniejszościowego, czyli codziennego stresu, na które narażone są osoby należące do stygmatyzowanych grup mniejszościowych

Osoby transpłciowe i niebinarne mogą znaleźć w naszym Zespole specjalistyczną pomoc. W obszarze trudności związanych z tożsamością płciową czy dysforią możemy zaproponować:

  • Wsparcie i psychoedukację dla osób trans i ich bliskich;
  • Edukację dla otoczenia (standardy postępowania dla szkoły, miejsca zatrudnienia);
  • Pomoc w zidentyfikowaniu dysforii płciowej (zaburzeń identyfikacji płciowej);
  • Psychoterapię ukierunkowaną na poznanie i eksplorację własnej tożsamości płciowej;
  • Pomoc w leczeniu współtowarzyszących problemów (np. stresu mniejszościowego, fobii społecznej, zaburzeń nastroju, trudności w relacjach, uzależnień);
  • Psychoterapię par i rodzin.