Terapia seksuologiczna

Terapią seksuologiczną zajmują się głównie lekarze i psycholodzy. W przypadku lekarzy seksuologiem może określać się osoba posiadająca specjalizację lekarską w tej dziedzinie. Wśród psychologów miano seksuologa klinicznego mogą nosić osoby, które ukończyły specjalizację w tym zakresie i posiadają certyfikat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (lista rekomendowanych seksuologów link).

Podstawowa różnica pomiędzy lekarzem a psychologiem seksuologiem polega na tym, że lekarz posiada uprawnienia do badania fizykalnego i farmakoterapii, natomiast psycholog seksuolog może przeprowadzać diagnozę psychologiczną, przeprowadzać testy psychologiczne, a nad celami klienta pracuje przy pomocy psychoterapii.

Zaburzenia seksualne mogą być leczone przy pomocy różnych rodzajów psychoterapii. Według badań psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) i terapia schematu (ST) są najskuteczniejszymi metodami leczenia zaburzeń seksualnych. Praca może odbywać się indywidualnie i w parze.Leczenie często zakłada współpracę pomiędzy psychologami seksuologami a lekarzami różnych specjalności.

Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń seksualnych jest:

  • Oparta o badania naukowe;
  • Zorientowana na cel, skoncentrowana na problemie;
  • Ograniczona w czasie;
  • Ustrukturyzowana;
  • W początkowej fazie zorientowana na teraźniejszość;
  • Edukacyjna;
  • Wymaga aktywności - zadania domowe.

Zarówno klasyczna terapia poznawczo-behawioralna jak i elementy terapii schematu mogą być z powodzeniem stosowane w pracy indywidualnej i z parą.