Jestem absolwentem psychologii ze specjalnością kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłem również studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W najbliższej przyszłości planuję rozpocząć szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Moje zainteresowania zawodowe dotyczą zwłaszcza psychologii płci, stresu mniejszościowego, wsparcia psychologicznego osób LGBT+ i ich bliskich oraz procesu diagnostycznego osób transpłciowych. Podczas studiów aktywnie angażowałem się w działania studenckiego koła naukowego Genderówka, którego byłem współzałożycielem oraz koła naukowego seksuologii im. Michaliny Wisłockiej.

Doświadczenie praktyczne zdobywałem należąc do Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy UWr, będąc wolontariuszem w Fundacji Non Licet zajmującej się pomocą osobom doświadczającym przemocy, oraz odbywając staż seksuologiczny. W swojej pracy zawsze staram się kierować szacunkiem oraz empatią, w celu dokładnego zrozumienia perspektywy drugiego człowieka.

Swoje umiejętności oraz kwalifikacje podnoszę dzięki regularnemu uczestnictwu w konferencjach naukowych, szkoleniach oraz kursach dokształcających.