Niezbędna w leczeniu zespołu lęku napadowego. Za najbardziej skuteczną uznaje się terapię poznawczo-behawioralną, która łączy:
- psychoedukację (niezbędna dla zrozumienia mechanizmu powstawania lęku)
- terapię poznawczą
- terapię bahawioralną - ekspozycje (wyobrażeniowe + in vivo)
Terapia zespołu lęku napadowego trwa od kilku do kilkunastu spotkań.