Zespół lęku napadowego najczęściej leczy się lekami z grupy:
- SSRI (escitalopram, paroksetyna, fluoksetyna)
- benzodiazepin (oksazepam, lorazepam)
- neuroleptyki o działaniu zmniejszającym niepokój (chlorprotiksen)
- hydroksyzyna i in.
Remisja następuje po 4 do 12 tygodni leczenia.