Mężczyźni – 1,3%
Kobiety - 3,2 %
U około 3% populacji ogólnej odnotowuje się w ciągu 6 miesięcy napady lęku zbyt rzadkie lub o zbyt małym natężeniu, aby postawić diagnozę o zaburzeniu, zaś u dalszych 6% ogólnej populacji odnotowuje się występowanie napadów lęku zbyt słabych lub rzadkich do postawienia diagnozy zaburzenia w ciągu całego życia.
pierwsze objawy napadów paniki pojawiają się między 20 a 25 r.ż., lecz mogą również występować później. Kobiety chorują dwukrotnie częściej niż mężczyźni.