Napady lękowe mogą występować z innymi chorobami i zaburzeniami:
- zespół lęku uogólnionego (GAD)
- fobie
- reakcja na ostry stres (ASD)
- zaburzenia adaptacyjne
- tężyczka
- nadczynność tarczycy
- padaczka
- ostra niedokrwienna choroba serca i in.