Nie ustalono dotąd przyczyny powstawania napadów paniki. Do czynników leżących prawdopodobnie u podstaw napadów lęku zalicza się:
- skłonności genetyczne
- stres
- traumatyczne przeżycia (choroby, wypadki itp.)
- czynniki meteorologiczne (pogoda)