Pojedynczy epizod napadu lęku może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut jednak nie dłużej, niż 2 godziny. Swoje maksymalne natężenie lęk osiąga w ciągu 2-10 minut, po czym powoli samoistnie ustępuje.
Częstotliwość napadów jest zmienna – od epizodycznych (jeden na kilka miesięcy) po bardzo częste (kilka na dzień). Epizody mogą się pojawiać zarówno w dzień jak i w nocy. Zarówno częstotliwość, zespół objawów jak i długość trwania napadu panicznego są indywidualne i u każdej osoby wygląda to inaczej.