Zespół lęku napadowego

Definicja
Definicja

Zespół lęku napadowego jest jedną z najczęściej rozpoznawanych nerwic lękowych. Głównym objawem są nawracające, pojawiające się nagle, bez uchwytnej dla...

Czytaj więcej
Objawy
Objawy

W napadach paniki pojawiają są charakterystyczne objawy somatyczne: - kołatania serca, - drżenie rąk i/lub ciała - miękkie nogi („gumowe”...

Czytaj więcej
Czas trwania i częstotliwość
Czas trwania i częstotliwość

Pojedynczy epizod napadu lęku może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut jednak nie dłużej, niż 2 godziny. Swoje maksymalne natężenie...

Czytaj więcej
Przyczyny napadów paniki
Przyczyny napadów paniki

Nie ustalono dotąd przyczyny powstawania napadów paniki. Do czynników leżących prawdopodobnie u podstaw napadów lęku zalicza się: - skłonności genetyczne...

Czytaj więcej
Współwystępowanie
Współwystępowanie

Napady lękowe mogą występować z innymi chorobami i zaburzeniami: - zespół lęku uogólnionego (GAD) - fobie - reakcja na ostry...

Czytaj więcej
Epidemiologia
Epidemiologia

Mężczyźni – 1,3% Kobiety - 3,2 % U około 3% populacji ogólnej odnotowuje się w ciągu 6 miesięcy napady lęku...

Czytaj więcej
Leczenie
Leczenie

Zespół lęku napadowego najczęściej leczy się lekami z grupy: - SSRI (escitalopram, paroksetyna, fluoksetyna) - benzodiazepin (oksazepam, lorazepam) - neuroleptyki...

Czytaj więcej
Psychoterapia
Psychoterapia

Niezbędna w leczeniu zespołu lęku napadowego. Za najbardziej skuteczną uznaje się terapię poznawczo-behawioralną, która łączy: - psychoedukację (niezbędna dla zrozumienia...

Czytaj więcej
Mechanizmy podtrzymujące zaburzenie
Mechanizmy podtrzymujące zaburzenie

Unikanie Jeden z najczęściej wykorzystywanych przez pacjentów mechanizmów radzenia sobie z lękiem, a równocześnie jeden z najbardziej podtrzymujących całe zaburzenie....

Czytaj więcej
Jak pomóc – porady dla rodziny i przyjaciół
Jak pomóc – porady dla rodziny i przyjaciół

Przede wszystkim – nie podtrzymuj unikania. Zachęcaj (ale nie zmuszaj) do podejmowania działań narażających na lęk, ale też nie wyręczaj...

Czytaj więcej