GAD (Generalized Anxiety Disorder – zaburzenie lękowe uogólnione, lęk wolnopłynący) – zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń lękowych charakteryzujące się doświadczaniem długotrwałego, uporczywego lęku ogólnego – nie związanego z żadną konkretną przyczyną.