Używki typu alkohol, narkotyki (również tzw. miękkie typu marihuana) są przeciwwskazaniem w zaburzeniach lękowych – powodują one nasilanie się objawów - ze szczególnym naciskiem na narkotyki. Alkohol po pierwotnym złagodzeniu objawów, podczas wystąpienia zespołu odstawiennego znacząco wzmaga lęk. Stosowany zaś jako „uspokajacz” prowadzić może do uzależnienia stanowiącego dodatkowe powikłanie zaburzenia lękowego.