- farmakoterapia – leki głównie z grupy SSRI (escitalopram, paroksetyna), SNRI (wenlafaksyna i in), anksjolityki (np. buspiron) i in.
- psychoterapia – zalecana jest poznawczo-behawioralna (jako najbardziej skuteczna i psychoedukacyjna) oraz terapia relaksacyjna. Psychoterapia psychodynamiczna skuteczna jest u części pacjentów.
Najlepsze efekty osiąga się w łączeniu farmakoterapii i psychoterapii, choć nie ma takiej konieczności -każda z metod może być stosowana oddzielnie, w zależności od samopoczucia pacjenta. Niemniej jednak zaleca się włączenie psychoterapii ze względu na to, że leki wpływają jedynie uspokajająco i wyciszająco, obniżają przykre dolegliwości związane z odczuwaniem lęku, a nie likwidują przyczyny lęku – negatywnego myślenia, które leży u podstaw zaburzenia.