Podczas pierwszej wizyty specjalista przeprowadzi z Tobą szeroki wywiad. Aby jak najlepiej wykorzystać ten czas, przygotuj informacje dotyczące:
- czasu trwania problemów i pierwszego pojawienia się objawów,
- objawów i ich nasilenia,
- tego, co – według ciebie - mogło spowodować wystąpienie objawów,
- historii leczenia – wizyty i leczenie psychiatryczne, terapie psychologiczne lub inne,
- historii rodziny – czy ktoś z bliskich Tobie osób miał lub ma jakieś problemy natury psychicznej,
- celów, jakie chciałbyś osiągnąć podczas leczenia lub terapii,
Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista może Tobie zadać szereg dodatkowych pytań dotyczących:
- czy objawy są ciągłe, czy zdarzają się okresy, gdy ich nie ma,
- czy mają one wpływ na Twoje życie,
- ile czasu zajmują Tobie obsesje/kompulsje
- czy objawy zmieniały się, czy są stałe
W przypadku, gdy najpierw udasz się do lekarza, może on również wypisać receptę na leki i skierować Cię na psychoterapię. W zależności od nurtu, w jakim będzie ona prowadzona inny będzie jej charakter, czas trwania i czas oczekiwania na efekty.
Jeśli nie brałeś dotąd udziału w psychoterapii lub nie orientujesz się w nurtach terapeutycznych, możesz w tym miejscu zadać pytania lekarzowi lub już psychoterapeucie dotyczące kierunku terapii, na którą jesteś skierowany:
- czy jest to terapia długo- czy krótkoterminowa,
- jaka jest jej skuteczność w leczeniu OCD,
- jak będzie wyglądała terapia,
- w jaki sposób jeszcze możesz wspomagać leczenie,
- czy prowadzone są grupy wsparcia,

WIZYTA U PSYCHOTERAPEUTYwizyta

Podczas pierwszej wizyty u psychoterapeuty możesz spodziewać się podobnego wywiadu, jak u lekarza, jak również przeprowadzenia testów psychologicznych potwierdzających diagnozę lub skierowania do centrum diagnostycznego. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność zrobienia badania osobowości – zwłaszcza u osób, u których dotychczasowe leczenie nerwicy przynosiło mierne skutki.