testyW Polsce w gabinetach psychoterapii specjaliści posługują wystandaryzowanymi testami zaaprobowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej lub inne towarzystwo mające uprawnienia do adaptacji i standaryzacji narzędzi i metod diagnostycznych.
Są to testy typu papier-ołówek lub ich odpowiedniki w wersji komputerowej. Na wyniki czeka się (w zależności od długości testu i formy wykonania) od kilku minut do kilku dni.
Aby stwierdzić zaburzenie obsesyjno-kompulsywne wyniki muszą wskazywać, że Twoje objawy spełniają kryteria zaburzenia zawarte w ICD-10 czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób lub DSM-5 (Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych) – choć ten ostatni jest rzadziej stosowany w Polsce, niż ICD-10.