W wielu wypadkach nerwica natręctw może być powikłana dodatkowymi zaburzeniami – niektóre z nich związane są z OCD, inne mogą współwystępować, ale nie muszą być powiklaniaspowodowane przez nerwicę, jeszcze inne mogą być nasilane przez OCD. Wśród tych czynników znajdują się:
- depresja lub obniżenie nastroju,
- zaburzenia lękowe,
- zaburzenia odżywiania,
- uzależnienia,
- kontaktowe zapalenie skóry spowodowane częstym myciem i/lub dezynfekcją skóry,
- ogólnie niska jakość życia,
- myśli i zachowania samobójcze,
- niezdolność lub znaczne ograniczenie życia społecznego i zawodowego.