Marta Chlebowicz
Cennik:
Terapia indywidualna: 200 zł

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji.

Prowadzę terapię dla osób doświadczających depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, trudności w relacjach społecznych, stresu, zaburzeń osobowości, PTSD, jak również rożnego rodzaju kryzysów życiowych.

Dyplom magistra psychologii uzyskałam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jestem w trakcie Czteroletniego Szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W trakcie studiów psychologicznych i po nich ukończeniu odbyłam praktyki i staż na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy zdobyłam m.in. w Jednostce Wojskowej 2748 i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Zespół Koordynacji i Monitoringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Obecnie jestem zatrudniona jako psycholog w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i kursach dotyczących psychoterapii m.in. „Praca terapeutyczna z rodziną zastępczą i adopcyjną” i „Warsztaty Terapii Schematu”, której elementy wykorzystuję w swojej pracy z pacjentem.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji.