Małgorzata Tusińska
Cennik:
Konsultacja psychologiczna: 100 zł
Przyjmuje:
Środa

Jestem psycholożką, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jestem także w trakcie studiów podyplomowych „krysys i interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie SWPS.

Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyłam w trakcie studiów, podczas praktyk w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie, gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego pacjentkom oddziałów: onkologicznego i ginekologiczno-położniczego.

Podczas studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego byłam inicjatorką oraz współzałożycielką studenckiego koła naukowego „Genderówka”, w którym pełniłam później funkcję wiceprezeski. W ramach Koła prowadziłam działalność społeczną i edukacyjną w zakresie tematyki szeroko rozumianej płci społeczno-kulturowej. Równoległe udziełalałam się w SKN Seksuologii im. Michaliny Wiscłockiej, którego również byłam wiceprezeską.

W 2018 roku ukończyłam Szkolenie z rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowane przez wrocławskie Centrum Praw Kobiet.

Poza działalnością zawodową prowadzę szeroką działalność społeczną, angażując się we współpracę z różnego rodzaju organizacjami pożytku publicznego oraz w projekty antydyskryminacyjne (zwłaszcza związane z walką z dyskryminacją płciową).

Szczególnie bliska jest mi społeczna psychologia płci, dlatego w przyszłości chciałabym pracować z parami, a także osobami doświadczającymi przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną czy tożsamośc płciową.

W nieodległej przyszłości planuję rozpoczęcie szkoły psychoterapii.