Małgorzata Tusińska
Cennik:
Konsultacja psychologiczna: 120 zł
Przyjmuje:
Środa

Jestem psycholożką, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam także studia podyplomowe „kryzys i interwencja kryzysowa” na Uniwersytecie SWPS.

Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie, gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego pacjentkom oddziałów: onkologicznego i ginekologiczno-położniczego i podczas stażu w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu. W 2018 roku ukończyłam Szkolenie z rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowane przez wrocławskie Centrum Praw Kobiet. W 2020 zdobyłam certyfikat uczestnictwa w kursie "Interwencja kryzysowa w kontakcie indywidualnym i grupowym według modelu ICISF”, wydawanego przez International Incident Stress Foundation.

Stale podnoszę kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Aktualnie pracuję jako psycholożka przy realizacji projektów unijnych związanych z aktywizacją osób pozostających bez zatrudnienia, którym udzielam wsparcia psychologicznego oraz motywacyjnego.

Poza działalnością zawodową prowadzę szeroką działalność społeczną, angażując się we współpracę z różnego rodzaju organizacjami pożytku publicznego oraz w projekty antydyskryminacyjne (zwłaszcza dotyczące dyskryminacji płciowej). W czasie studiów byłam inicjatorką oraz współzałożycielką koła naukowego „Genderówka” przy UWr, w którym pełniłam później funkcję wiceprezeski. W ramach Koła prowadziłam działalność społeczną i edukacyjną w zakresie tematyki szeroko rozumianej płci społeczno-kulturowej. Równoległe udzielałam się w Kole Naukowym Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej, którego również byłam wiceprezeską.

W ramach praktyki w CPPB prowadzę konsultacje psychologiczne, edukację seksualną oraz interwencję kryzysową.