Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), a także racjonalnej terapii zachowania (RTZ).

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, diagnozę oraz terapię indywidualną dzieci i młodzieży, a także zajmuję się wsparciem i doradztwem w zakresie psychoedukacji rodzin i terapią par.

Ukończyłam psychologię kliniczną i osobowości na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Brałam udział w stażu Systemowa Terapia Rodzin organizowanym przez Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Krakowie, a także w stażu Terapia Poznawczo-Behawioralna w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie szkolenia Kursu Podstawowego Praktyki Mindfulness organizowanego przez Mindfulness Association z Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Aberdeen we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Współpracowałam z licznymi instytucjami i organizacjami m.in. Kliniką Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci i Młodzieży AM we Wrocławiu, Wrocławskim Hospicjum Dziecięcym przy Klinice Hematologii Dziecięcej i Chorób Rozrostowych Dzieci i Młodzieży AM we Wrocławiu, Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu gdzie prowadziłam zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia z zakresu psychologii klinicznej i osobowości na kierunkach studiów podyplomowych Pedagogika Specjalna, Oligofrenopedagogika, Szkołą Podstawową Nr 12 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu, Akademią Walki z Rakiem Fundacja „Światło” oddział Wrocław obecnie Dolnośląskim Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń” we Wrocławiu, Fundacją „Promyk Słońca” we Wrocławiu.

Ponadto prowadzę szkolenia i uczestniczę w projektach doradczych jako trener biznesu i konsultant współpracując z firmami doradczo-szkoleniowymi, Centrum Doskonalenia Zarządzania CEDOZ Wrocław, Europejskim Centrum Rozwoju Biznesu „OTREK”.

Udzielam konsultacji i wspieram osoby doświadczające trudności, które wynikają z przeżywania silnego, długotrwałego stresu, a które objawiają się pod postacią zaburzeń psychosomatycznych typu: przewlekłe bóle brzucha, alergie, migreny, choroba wrzodowa itp. Pracuję z parami.

Prowadzę również wsparcie, doradztwo, psychoedukację dla rodzin w kryzysie wynikającym z trudności wychowawczych, adaptacyjnych, rozwojowych.