Prowadzę głównie terapię indywidualną pacjentów, zgłaszających różnego rodzaju trudności funkcjonowania psychicznego. Najczęściej są to zaburzenia nastroju, dolegliwości związane z trudnym do opanowania lękiem, napady paniki, dyskomfort w sferze seksualności lub inne zaburzenia życia psychicznego.

Cechuje mnie opanowanie i profesjonalizm w podejściu do osób, z którymi mam kontakt, a także zaangażowanie i ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, by sprostać stawianym przede mną wyzwaniom. Chcąc jak najlepiej pomóc pacjentom, oprócz klasycznego warsztatu pracy terapeutycznej, stosuję wiele metod i technik terapeutycznych opartych na dowodach (tzn. o skuteczności potwierdzonej badaniami), wykorzystywanych m. in. w mindfulness (praktyce uważności), terapii dialektyczno-behawioralnej bądź terapii akceptacji i zaangażowania. Wierzę, że współpraca oparta na otwartości, autentyczności i poczuciu humoru tworzy przestrzeń wzajemnego porozumienia oraz przynosi najlepsze rezultaty.

Uważam, że właściwe przygotowanie terapeuty ma krytyczne znaczenie dla jakości i skuteczności leczenia pacjentów, dlatego też dbam o rozwój swoich kompetencji. Po studiach psychologicznych kontynuowałem edukację na studiach podyplomowych: seksuologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), psychologii klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny), psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Uniwersytet SWPS) i in. Uzyskałem tytuł specjalisty psychologa klinicznego, a ścieżkę specjalizacyjną realizowałem pod auspicjami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w wielu ośrodkach w Polsce. Posiadam certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (nr 688) wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ponadto, mam doświadczenie w diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych, badaniu funkcji poznawczych i rozpoznawaniu zaburzeń powstałych wskutek urazów czaszkowo-mózgowych, udarów mózgu bądź zabiegów neurochirurgicznych. Interesuję się również zastosowaniem dorobku neuronauk (badań nad mózgiem) w pracy terapeutycznej.

Zapraszam do kontaktu przez Skype!