Jestem psychologiem, psychoterapeutą, neuroterapeutą. Ukończyłam 4,5 – letni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Wiedzę poszerzałam w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytecie Opolskim i Wrocławskim oraz uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, sympozjach, m. in: Podyplomowym Studium z Terapii Rodzin, Studium Terapii Par oraz Podyplomowych Studiów z Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej.

Zdobywałam doświadczenie zawodowe prowadząc poradnictwo psychologiczne i zawodowe, wsparcie psychoterapeutyczne dla osób bezrobotnych, zakładających własną działalność gospodarczą, pracujących w służbach mundurowych oraz doradztwo psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów klas integracyjnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach współpracy z placówkami oświatowymi, szkołami wyższymi i Fundacją OIC Poland.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, rodzin i par, konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, przeprowadzam diagnozę psychologiczną (w tym neuropsychologiczną). Pomagam młodzieży w okresie adolescencji w przezwyciężaniu kryzysów, poznawaniu siebie, swoich możliwości i predyspozycji. Wspieram dorosłych w sytuacjach traumatycznych, doświadczania problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie, prowadzę m. in. terapię depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Wspomagam rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji psychoterapeutycznej.