Jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Centrum CBT w Warszawie (Ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies) gdzie odbyłam 4- letnią specjalizację z psychoterapii (program czteroletniego kursu terapeutycznego uwzględnia wymagania Ministra Zdrowia w zakresie specjalizacji z psychoterapii). Aktualnie jestem w trakcie certyfikacji do certyfikatu psychoterapeuty. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Stresu Bojowego, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przy Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej we Wrocławiu- Centrum Terapii Promitis.

Obecnie jestem zatrudniona jako psycholog - psychoterapeuta we Vratislavia Medica- Szpitalu im. Jana Pawła II we Wrocławiu na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Ponadto od kilku lat współpracuję z Centrum Medycznym MEDICOVER we Wrocławiu gdzie uczestniczę w realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych prowadząc: indywidualne spotkania z rodzinami zmagającymi się z problemem nadwagi i otyłości, grupę wsparcia oraz warsztaty edukacyjne poświęcone procesowi zmiany wyuczonych, destrukcyjnych wzorców zachowania. Dodatkowo współpracuję z Centrum Diagnostyki Medycznej- MEDIX we Wrocławiu. 

Prowadzę indywidualną terapię krótkoterminową osób dorosłych i młodzieży, które doświadczają m.in.: trudności w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych), zmagają się z zaburzeniami lękowymi (PTSD, lękiem uogólnionym, fobią społeczną), zaburzeniami nastroju (w tym depresją), zaburzeniami osobowości, bezsennością, niskim poczuciem własnej wartości. Wspieram terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej. W trosce o wysoką jakość swojej pracy, poddaję ją regularnej superwizji w Centrum CBT w Warszawie.

Obszary moich zainteresowań zawodowych skupiają się wokół innowacyjnej Terapii Schematów, która znacząco wykracza poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej, dając szerszą perspektywę w leczeniu zaburzeń osobowości.