Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Ukończyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie i uzyskałam certyfikat psychoterapeuty (nr 263). Swoją wiedzę poszerzałam również na licznych szkoleniach i kursach, m.in.: studium podyplomowym z mediacji i Studium Psychoterapii Uzależnień.

Doświadczenie w pracy zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Stowarzyszeniu Pomocy Iskierka, obecnie w Dziennym Oddziale Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży.

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych, młodzieży i dzieci. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi. Wspieram osoby dorosłe w kryzysach życiowych, prowadzę m.in. terapię depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania. Pracuję również z parami zmagającymi się z leczeniem niepłodności.

Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji. Pracuję z przekonaniem, że każda zmiana w życiu człowieka rozpoczyna się najpierw w głowie.