Jestem doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, spec. psychoseksuologii, seksuologiem klinicznym (certyfikat PTS nr 117), certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat PTTPiB nr 2173).

Prowadzę terapię osób doświadczających problemów natury seksualnej, trudności w relacjach, niskiej samooceny, depresji, lęku, pogrążonych w kryzysie, żałobie. Pracuję z parami. Wspieram terapeutycznie osoby z kręgu LGBTQ+.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji seksuologicznej i psychoterapeutycznej. Uczestniczę w licznych szkoleniach i konferencjach. Studia magisterskie i doktorskie ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obroniłam z wyróżnieniem. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Otrzymałam nagrodę Ministra Zdrowia za zdanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoseksuologii z najwyższym wynikiem w kraju.

Kompetencje z zakresu psychoterapii rozwijałam w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo–Behawioralnej CBT w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPiB). Szkolenie z psychoterapii ukończyłam z wyróżnieniem.

Poza praktyką kliniczną jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, biegłą sądową ad hoc, autorką artykułów naukowych, monografii i kierownikiem projektów badawczych z zakresu psychologii zdrowia i seksuologii. Współpracuję ze specjalistami wielu dziedzin: lekarzami, psychologami, psychoterapeutami, fizjoterapeutami, pedagogami.

Tworzyłam i realizowałam projekty dotyczące zdrowia psychicznego i seksualnego współfinansowane przez International Planned Parenthood Federation, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Pracy. Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej.