Jestem doktorką nauk społecznych w dziedzinie psychologii oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną.

Prowadzę terapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży doświadczających trudności emocjonalnych (depresja, lęk), zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, ADHD, tików, zaburzeń zachowania, i opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń związanych z traumą i stresem oraz zaburzeń osobowości. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracowałam na w ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu oraz jako psycholog szkolny. Od sierpnia 2021 roku współpracuję z całodobowym i dziennym oddziałem psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Poza pracą kliniczną jestem pracowniczką naukowo – dydaktyczną Katedry Psychologii Edukacji i Wychowania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorką artykułów naukowych i kierownikiem projektów badawczych z zakresu psychologii rozwoju. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej.

Studia magisterskie i doktoranckie ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obroniłam pracę doktorską dotyczącą uwarunkowań i konsekwencji późniejszego wkraczania w dorosłość młodych ludzi. W 2021 roku ukończyłam czteroletnie szkolenia z terapii poznawczo- behawioralnej (studia podyplomowe, Uniwersytet SWPS). Przygotowując się do pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ukończyłam cykl szkoleń “Psychopatologia dzieci i młodzieży” (Uniwersytet SWPS), ”Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży” oraz “Terapia poznawczo – behawioralnea, terapii schematu nieprawidłowo kształtującej się osobowości u nastolatków” (Centrum CBT EDU w Warszawie). Jestem terapeutką EEG – biofeedback I stopnia (Biomed we Wrocławiu). Ukończyłam także szkolenie w zakresie diagnozy psychologicznej w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin (Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie).