Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Racjonalnej Terapii Zachowania i Studium Psychologii Sądowej. Aktualnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej we Wrocławiu.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas studiów angażowałam się w działalność studenckich kół naukowych, byłam wiceprezesem Koła Naukowego Psychopatologii MORIA.

Odbyłam praktyki i nabywałam doświadczenie m.in. w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Dolnośląskim Centrum Onkologii, zakładzie karnym oraz Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego.

Moje zainteresowania dotyczą psychologii klinicznej człowieka dorosłego, pomocy psychologicznej, profilaktyki i psychoterapii - zwłaszcza zaburzeń lękowych i afektywnych (m.in. zaburzenie lękowe uogólnione, z napadami paniki, fobie, depresja). Chętnie wspieram też osoby z grup mniejszościowych, doświadczające stresu, dyskryminacji oraz obniżonego nastroju.

Podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych konferencjach i szkoleniach. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.