Kategoria:

Joanna Bartczak-Kotulska - psycholog, psychoterapeuta

trudności emocjonalne, lęki, nerwica, depresja, stres, bezsenność, kryzys, spadek motywacji, niska samoocena, nieśmiałość, trudności z kontrolą złości, zaburzenia odżywiania, trudności w relacjach,

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek

Marta Stola (Chlebowicz) - psycholog, psychoterapeuta

terapia dla osób doświadczających depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, trudności w relacjach społecznych, stresu, zaburzeń osobowości, PTSD, jak również rożnego rodzaju kryzysów życiowych

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 120 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek, piątek

Artur Drozdowski - specjalista psychiatra

pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, psychoedukacja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja: 150 zł
 • Każda kolejna konsultacja: 100 zł

Dni przyjęć:

 • Piątek

Anna Gabryś-Branas - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

terapia indywidualna dorosłych, młodzieży i dzieci, kryzysy życiowe, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia rozwojowe, zachowania opozycyjno-buntownicze

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, Środa
 • Skype

Julia Jarosiewicz - psycholog, terapeuta uzależnień, terapeuta poznawczo-behawioralny

Zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, terapia schematu, depresja, niska samoocena, uzależnienia.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, środa i piątek

Dorota Lipnicka-Kaniowska - specjalista psychiatra

Pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, terapia poznawczo-behawioralna, psychoedukacja rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja: 200 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek

Paulina Klimczak - psycholog

Terapia indywidualna osób dorosłych, interwencja kryzysowa, diagnoza psychologiczna.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 120 zł

Dni przyjęć:

 • Środa, piątek

Anna Kohut - psycholog, psychoterapueta

Terapia krótkoterminowa osób dorosłych i młodzieży - trudności w relacjach społecznych (partnerskich, rodzinnych), zaburzenia lękowe (PTSD, lęk uogólniony, fobia społeczna), zaburzenia nastroju (w tym depresją), zaburzenia osobowości, bezsenność, niskie poczucie własnej wartości

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek, piątek

Katarzyna Malcher - neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

Diagnostyka neuropsychologiczna osób dorosłych, badanie pamięci i funkcji poznawczych w demencjach, konsultacje z zakresu rehabilitacji dysfunkcji poznawczych

Cennik:

 • Diagnostyka neuropsychologiczna pełna (ok. 180 min)*: 500 zł
 • Diagnostyka neuropsychologiczna bez opinii (ok. 120 min)*: 400 zł
 • Diagnostyka neuropsychologiczna z wizytą domową (ok. 120 min)*/**: 550 zł
 • Konsultacja neuropsychologiczna bez badania (50 min)*: 200 zł
 • Przygotowanie i wydanie opinii neuropsychologicznej*: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Piątek

Idalia Mazurec - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, coach

Terapia indywidualna i grupowa dorosłych, nerwice, zaburzenia lękowe, depresja, PTSD, OCD, żałoba, straty prokreacyjne

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

dr n. społ. Anna Misztela - psycholog, psychoterapeuta

Psychoedukacja rodziców dzieci do 6 roku życia, psychoterapia indywidualna dzieci (od 7 roku życia), młodzieży oraz osób dorosłych, trudności emocjonalne (depresja, lęk), zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ADHD, tiki, mutyzm, zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze, zaburzenia związane z traumą i stresem, zaburzenia osobowości

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Piątek

dr n. społ. Agnieszka Nomejko - psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta

Terapia par, poradnictwo i terapia seksuologiczna, trudności w relacjach, depresja, lęki, stres, samoocena, problemy osób z grupy LGBTQ(SOGI).

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 180 zł
 • Terapia par: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, środa, czwartek
 • Skype

Monika Piotrowska - psycholog, teraupeuta uzależnień

Terapia dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, chorujących na zaburzenia odżywiania /anoreksja, bulimia, objadanie się/, doświadczających zaburzeń lękowych, trudności w relacjach społecznych, niskiej samooceny, kryzysu, zaburzeń osobowości

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 120 zł

Dni przyjęć:

 • Środa

Paulina Ryng - psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna, pomoc psychologiczna dla osób doświadczających stanów lękowych (napady paniki, fobia społeczna, fobia specyficzna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe uogólnione)

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 120 zł

Dni przyjęć:

 • Poniedziałek, wtorek

dr n. społ. Zuzanna Siwek - psycholog, psychoterapeuta

Lęki, depresja, napięcie i stres, terapia EMDR traumy i trudnych doświadczeń, zaburzenia odżywiania, niska samoocena, trudności w relacjach, zaburzenia osobowości, choroby psychosomatyczne, bezsenność, wsparcie w chorobach psychicznych, rozwój osobisty

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek

Zofia Szynal - psycholog, psychoterapeuta, seksuolog w trakcie specjalizacji

Konsultacje psychologiczne, diagnostyka, trudności w relacjach, problemy wynikające z niskiej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem lub w podejmowaniu decyzji, depresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, lęki i fobie, zaburzenia seksualne.

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 120 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek

Kinga Truś - psycholog, psychoterapeuta, trener

Terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł
 • Terapia par: 250 zł

Dni przyjęć:

 • Czwartek, piątek

dr n. społ. Małgorzata Włodarczyk - psycholog, psychoterapeuta

Terapia dorosłych, wsparcie rodzin, terapia DDA/DDD, terapia i diagnostyka dzieci i młodzieży, terapia par, zaburzenia psychosomatyczne i bólowe

Cena wizyty (50 min.):

 • Terapia indywidualna: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Środa
 • Skype

dr n. med. Aleksandra Zawadzka - psychiatra w trakcie specjalizacji, terapeuta uzależnień

Pełen zakres diagnostyki psychiatrycznej, leczenie farmakologiczne, terapia uzależnień

Cena wizyty (50 min.):

 • Konsultacja: 150 zł

Dni przyjęć:

 • Wtorek, środa