Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oferuje specjalistyczną ocenę wybranych funkcji psychicznych. Diagnostyka przeprowadzana jest poprzez rozmowę z osobą badaną, wywiad psychologiczny, obserwację i badania testowe z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych.

Prowadzimy diagnostykę w zakresie:
• oceny funkcji poznawczych (np. pamięć, koncentracja uwagi, orientacja, planowanie, myślenie),
• badania osobowości,
• wstępnego rozpoznania uszkodzeń centralnego układu nerwowego.

Oferta jest kierowana do lekarzy psychiatrów, prawników, pedagogów, terapeutów, psychoterapeutów, ubezpieczycieli i osób prywatnych.

Dlaczego warto podjąć współpracę z naszym Centrum?
Zapewniamy:
• ścisłą współpracę diagnostów ze specjalistą zlecającym diagnostykę,
• pomoc w ustaleniu wstępnej diagnozy przed rozpoczęciem terapii lub pomoc w stawianiu rozpoznania w toku terapii w celu lepszego zrozumienia zgłaszanych przez klienta trudności,
• możliwość głębszego poznania i zrozumienia klienta, przyczyn trudności; określenia zasobów i mocnych stron osoby badanej,
• sporządzenie opinii psychologicznej zawierającej dalsze wskazania dotyczące kontynuowania terapii, leczenia.
Spotkania są prowadzone w zespole diagnostycznym przez dwóch psychologów, co pozwala na dokładniejszą obserwację i interpretację w trakcie procesu.
Serdecznie zapraszamy!